طرز تهیه قلور تروش

Posted on at


 


قلور تروش یکی از غذا های خاص و محلی ولایت باستان هرات بوده که بیشتر در فصل زمستان مورد استفاده می گیرد که بیشتر از مردم پیش از هوا سردی سعی می کنند تا قلور تروش را آماده کنند تا زمان سردی ساخته شود و از آن استفاده کنند که برای تهیه قلور تروش باید نکات ذیل را مراعات کنید .


مواد مورد ضرورت آرد ، بادنجان رومی ، ماست ، سیر ، خرس ، زرد چوبه ، دارو گرم ، خمیر تروش ، فلفل ، نمک می باشد .


 که ابتدا داخل بادنجان رومی  و فلفل را پاک شسته بعدا آنها را توته توته کرده و رنده می نمایم  بعد از آن بادنجان رومی را داخل یک دیگ قرار داده و برای ترش شدن در یک مکان گرم برای مدت می گذاریم و همچنان مقدار از ماست را نیز در جای گرم قرار داده تا ترش شود .


 بعد از 2   الی 3 روز که بادنجان رومی و ماست ترش شد داخل یک تشت آرد را به قدر ضرورت انداخته بعدا بر آن آب علاوه نموده و مواد ذکره شده ذیل را بر آن می ریزیم بعد از علاوه کردن مواد مذکور داخل تشت آنها را با هم خمیر نموده و در پایان سر تشت را پوشانده و برای مدت در مکان گرم قرار می دهیم تا ترش شود .


بعد از چند روز که خمیر ترش شد آن را روی یک صفره می ریزیم تا کمی خشک شود چند روز که روز روی صفره بود آن را کف مال می کنیم و چون آرد میده می نمایم و می گذاریم تا چند روز خوب خشک شود چون در صورت که نم دار جمع شود پوپنک می زند.


در آخر قلور تروش بدست می آید و می توانید نوش جان کنید . 


نویسنده گیتی سحا


     About the author

160