مادر

Posted on at


مقاله دربارهی مادر


مادر یک شخص بسیار بزرگ و مهربان است ما باید همیشه قدر مادر های عزیز خود بدانیم بخاطریکه مادر ها همیشه به اولادهای خود زحمت میکشند و هیچ وقت نمیگذارند که اولاد هایشان زحمت و خاری را ببینند مادر یک شخص بسیار نیکو و پسندیده است زمانی که مادر یک  طفل خود را بدنیا میاورد  در حود نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه و نه ثانیه در بطن خود پرورش میدهند   پس شما ها فکر کنید زمانی که مادر یک طفل را بدنیا میاورد اینقدر مشکلات را میبینند بعضی مادر ها در وقت بدنیا آمدن بدنیا آمدن اولادهای خود از دست میدهند شاید شما ها بدانید که از دست دادن اولاد های مادر ها دلایل زیادی دارد مثلآ مشکلات خانوادگی و همچنان مشکلات اقتصاد این ها دلایلی بود که مادر ها نمیتوانند اولاد هایشان ببینند و ما باید همیشه به مادر های خود احتدام قایل شویم چنانچه پیغمبر ما میفرماید بهشت زیدر پای مادر ها استAbout the author

Maryam99

I am a student graude 11 in the high school malakh jalali.I am a work computer.

Subscribe 0
160