ازدواج زیر سن قانونی

Posted on at


ازدواج به عنوان یک پوند مقدس، مهم ترین رخداد است که موفقیت یا شکست  آن میتواند بر جامعه تاثیر بگذارد. ازدواج زیر سن قانونی در افغانستان موجب پدید آمدن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی نظیر افزایش طلاق شده است. این نوع ازدواج ها بیشتر در خوانواده های پر جمیعت که از نظر اقتصادی و فرهنگی در سطح پایین هستند مشاهده میشوددر گذشته اگر چی بر اساس سنت ها و اعتقادات دینی، بزرگتر ها فرزندان خود را از سنین نوجوانی برای تشکیل خوانواده یاری می رساندن.اما با گذر از جامعه سنتی به جامعه نیمه مدرن در کشور به تبح آن تغییر کارکرد خانواده و انتظارات هر فرد ازدواج کودکان معضلاتی را بوجود آورده استازواج زدو هنگام دختران در خانواده های پر جمیعت که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند؛ بیشتر اتفاق میفتاد، زیرا والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانواده میدانند و در خانواده های که از نظر سطح دانش در سطح پایینی قرار دارند نیز ازواج های زیر سنین زیادتر رخ میدهد چون مفکوره آنها از جای سر چشمه میگیرد که در آن از فهم و دانش هیچ خبری نیست. فکر این چنین مردم نظر به سویه تحصیلی انها کار میکندازدواج زود هنگام باعث خشونت های خانوادگی مثل طلاق، جدایی، سیاه بختی، جنجال ها، زد و خورد های قومی، کشت و بس، قتل، عقده های فامیلی، دشمنداری و دیگر معضلات اجتماعی میگردد. دخترانیکه زیر سن قانونی ازدواج میکنند، اطفال آنها اکثرا ناقص به دنیا آمده و یا گاهی اوقات ولادت باعث مرگ آنها میگردد. بلاخره ازدواج زیر سن قانونی باعث تباهی یک فامیل و خانواده شده که عمر خود را بارنج و غم باید سپری کنند نسانهای دانا و کوشاهمیشه کوشش میکنند تا فرزندان آنها سن قانونی خود را تکمیل کنند بعد وارد زندگی فامیلی یا ازدواج شوند این چنین خانواده ها از جمله خوشبخترین خانواده ها هستند که فرزندان صالح و سالم به جامعه تقدیم میکنند. به امید آن روزی که هه مردم ما چنین آداب را مرعات کنند 


"اورانوس از مکتب هاتفی"About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160