نقش کارخانه جات صنعتی در اقتصاد افغانستان

Posted on at


خوده کار خانه جات یکی از پدیده های اقتصادی در یک کشور میباشد


اگر ما در کشور خود کار خانه جات داشته باشیم جوانان ما مجبور نمیشوند تا به کشور های بیگانه مهاجرت کند و مورد ظلم کشته شدن قرار گیرند 


و کارخانه جات در کشور خودما باعث رشد اقتصادی ما میگردد یعنی اینکه که دیگر مجبور نمیباشیم تا محتاج کشور های بیگانه باشیم هر قدر که کارخانه های صنعتی در یک کشور زیاد باشد به که همان اندازه فقر و بیکاری را که یکی از مشکلات بزرگ در جامعه میباشد کاهش میدهداقتصاد افقانستان باعث پیشرفت های چشم گیری میشود یعنی اینکه دیگر جوانان ما روی به مواد مخدر، دزدی، قتل ، راه زنی ، و کارهای ناشایسته دیگر نمیاورند و خوده دولت هم رابط مستقیم دارد


به خاطر ایجاد کار خانه جات و بالا رفتن سطع اقتصاد زمانی کارخانه جات ایجاد میشود و صنعت پیشرفت میکند که در یک منطقه صلح امنیت پایدار باشد کارخانه های که فعلآ در کشور ما فعالیت دارند عبارت از کارخانه سنگ مرمر، کارخانه ذغال سنگ ، کار خانه لبنیات، کارخانه قالین بافی ، کارخانه مواد غذای


 
 


باید دولت یک منطقه مخصوصی را برای این نوع کارخانه ها دور از شهر ایجاد کند که باعث آلوده شدن فضای شهر مانشود یکی از مشکلات عمده که باعث کاهش فعالیت های کارخانه ها میشود نبود برق صحی ووسایل مورد ضرورت آن میباشد 


 About the author

160