مبارزه با نفس

Posted on at


چه بگویم و چه بنویسم از چه و از کجا از کدام خاطره ها از کدام مشکلات از کدام خوبیت دنیا بگویم تا تو بشنویی . نمی دانم از کدام نقطه آغاز کنم می ترسم از آن نقطه که خواهم  شروع کنم همه گفته هایم چون سیل جاری شوند و تو را با خود ببرد پس بگذار تا سکوت را اختیار کنم و زبان برای گشود نداشته باشم پس از من نخواه که بگویم و بنویسم.


اگر بگویم چه بگویم از کجا شروع کنم و به کجا خاتمه بدهم از آن زمان که چشم به جهان گشودم جز تو چیزی را ندیدم از همان لحظه زنده گی همرا و همسفرم شدی و همیشه خواهان آن بودی که من باشم تا تو باشی این چه خود خواهیست چرا نمی گذاری تنها باشم‌ ؟ چرا نمی گذاری یک آدم خوبی باشم ؟ ای نفس ... ای نفس شیطان گر چه از خودم هستی اما از شیطان هم بد تر شدی بر من . من ترا در وجودم پرورش دادم  پروریدم و بزرگت کردم و حالا آن قدر بزرگ شدی که گر خودم خواهان آن شوم که ترا از خود دور کنم نمی توانم آن قدرت و توانای دور کردن تو در دستانم نیست چون مروارید های گران قیمت از دستانم لول خورد و پاشید جمع کردنش بر من سخت است توانش را ندارم نمی توانم در مقابلت بیستم بس کن دیگر زجرم مده من را به حال خود رها کن نمی خواهم همرای و هم کاریت را .


دیگر بس است از من دور شو من خود می توانم بر خویش تصمیم بگیرم کمکت را نمی خواهم تو بر من چون کوزه ئی قشنگ هستی که من را به خود جذب کردی و به نزدیک شدن به تو دیدم که داخلت چه است این زیبای تو من را نمی گذارد از تو دور روم و از تو فرار کنم اما این مرداری وجودت و باطنت من را وادار بر فرار می کند من را در بین دو راه قرار دادی و نمی گذاری بروم یا بمانم از من چی می خواهی چرا من را این همه زجر می دهی . بگذار بگذار ، بگذار تا بروم به راهی که می خواهم بروم دیگر خود خواهی ، خود پرستی ، از خود راضی بودن بس است بیا به راهی برویم که بر نفع ماست راهی که راهیست برای بدست آوردن هر آنچه که خواهیم ( راهی خداوندی ) در این راهی که من و تو روانیم هیچ وقت پایان پذیر نخواهد بود هرقدر برویم نمی رسیم این راه خود ما را به طرفش جذب می کند و خود از پیش ما می گریزد نه می گذارد برایش برسیم و نمی گذارد ازش دور برویم و به طرف عقب برگردیم .


این راه بسیار طولانیست راهی نیست که من و تو بر آن برسیم این راه انتخاب تو بود تو بودی که من را به این راه کشاندی میدانم تو می خواهی بر این راه بروی چون تو برای رفتن به این راه خلق شدی این راهیست که اولین بار قدم های تو بر آن برداشته و گذاشته شده این راه راهی نیست جز راهی رفتن به طرف هوس ها و خواهشات نفسانی ، ای نفس ترکم کن به خاطر خدا من را به حال خویش رها کن دیگر نمی توانم بر این راه روان باشم دیگر نمی توانم عذاب وجدان داشته باشم می خواهم آن باشم که خواهان آنم . ای نفس دور برو برو که دیگر ترا نمی خواهم حالا یکی دیگری جای ترا گرفته نفسم جایت را تقوا و خوبیت گرفته دیگر جای بر تو نیست برو برو که دیگر نمی خواهمت 


دوستان عزیز برای خواندن بلاگ های به این زبیای پس به این لینک  پایین کلیک کنید


http://www.filmannex.com/SoniyaAkbarzade .About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160