بهار در راهست

Posted on at


صدای قدم های بهار آهسته آهسته به گوش میرسد، بهاری که با مهربانی به طرف سر زمین ما میاید آنقدر صدای قدم هایش زیبا و دلنشین است که انسان احساس آرامش میکند آرامشی که بعد از یک زمستان سرد و پر باران و برف میاید ...ااما ما این دفعه منتظر دو بهار هستیم یک بهار سرسبزی  و یک بهار آرامش و رفاه ، آرامشی که انسان را غرق در رویاهای شیرین میکند رویایی که همه مردم افغان دارند که بهار انتخابات ریاست جمهوری در این بهار صورت گیرد یعنی این بهار در این بهار بهارانه صورت بگیرد گرچه فصل بهار همیشه سه ماه بوده و است و همیشه جاویدانه است خدا کند این پنج سال ریاست جمهوری همیشه تکرار شود و به مانند بهار سه ماهه همانطور بهارانه جاویدانه بماند در فصل بهار گل و گیاهان سبز و تازه میشوند و در بهار ریاست جمهوری کودکان نوجوان میشوند نوجوانان جوان میشوند جوانان پیر میشوند و پیران جام بقا ابدی را مینوشند انشاالله در این بهار رئیس جمهوری بنشیند که این بهار را جام جاویدانه گی بنوشاند که هرگز خزان نتواند در روی این بهار رنگی گذارد، بهتر است که ما نهالان سر سبز این بهار باشیم این بهار انتخابات سردی و یخزده گی زمستان را از تن مردم افغان بتکاند و در قلبشان یک نهال سبز امید بکارد و امیدی که به انتخابات دارند چون خورشید درچشمانشان میدرخشد و من آرزو دارم که این خورشید همیشه درخشنده بماند و هیچگاه تاریکی او را فرا نگیرد ...ا


در آخر افغانستان ما امروز به یک دریای پر طلاتم تبدیل شده است که همه جوانان روی موج هایش دارند خود را به مقصدهایشان میرسانند و اگر گرد آبی اتفاق افتد تمام این جوانان در آن گرداب غرق خواهند شد غرق خواهند شدAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160