اسباب انحراف جوانان

Posted on at


 


انحراف از جمله عمده ترین مشکلاتی است که بیشتر جوانان در سنین نوجوانی تا رسیدن به مرحلهٔ تکامل با آن دچار هستند ممکن تا گسیل شدن به مرحله تکامل سبب نابودی اکثر جوانان گردد زیرا در عصر امروز ما شاهد بیشترین انحرافاتی از جوانان هستیم پس باید به آن توجه شود تا کاهش یابدسبب اول انحراف در یک جوان دوری از مقدسات دینی و ارزشهای آن است


هستند جوانانی  که مغرور اند عقیدهٔ انحرافی دارند و شهوت برآنها غالب است هیچ یک از معیارهای احکام اسلامی  را در نظر ندارند ازعاقبت کار زشتی که انجام می دهند هراسی ندارند به آینده ی کار خود نمی اندیشند


اگر پابند با شرایط قواعد و مقررات اسلامی باشند انحرافی در کار نخواهد بود


سبب دوم انحراف جوان  بیکاری  استوقتی مصروفیتی باشد مجالی برای کار بد و افکار بد نیست اما وقتی بیکاری از حد بگذرد افکار و انگیزه های بد و زشت برای جوان پیدا می شود البته نباید گفت که تنها بیکاری در جوانان اثرات منفی دارد بلکه بیکاری در هرسنی خطرناک و درد سرساز است دنیای غرب اکنون ثابت ساخته است که بیشترین اضطراب وافسرده گی نزد زنان است چون بیشترین آمار بیکاری نسبت به مردان نزد زنان ثبت شده است بناءً بیکاری هم سبب عمده ی انحراف است


 


سبب سوم رفاه و آزادی بیش ازحد و هم سخت گیری بیش از حد است، وقتی جوان احساس کند که پس از انجام هر کاری کسی نیست تا تنبیه اش کند برعلاوه حمایت کننده هم دارد از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد دست به هر کاری میزند وسایل بیشتری در اختیار دارد والدین هم توجه ندارند و همچنان سخت گیری بیش از حد نیز تأثیرات مشابه را دارد جوان عقده یی بزرگ می شود و ممکن جرایم خطرناک رامرتکب شود


سخت گیری بیش از حد و آزاد گذاشتن بیش از حد به یک اندازه خطرناک بوده می تواند


سبب چهارم کاهش عزت نفس  استجوانان در هر موقعیت که عزت وکرامت نفس بالایی داشته و به ارزشهایی پابند باشند به سراغ انحراف و جرم نمیروند


هیجانات درونی، علاقهٔ شدید به دوستی با همسالان، عدم کنترل رفتار، ذات، تقلید، افتخار، به شخصیت و میل به آزادی، شمه‏ای از ویژگیهای اوست


 


نویسنده: فرشته رازبان


 


 


 


 


 


 


 About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160