هنر و موسیقی در کاخ سفید

Posted on at


هنر و موسیقی بخش جداناپذیری از جامعه و مردم امروزی شده است. هنر همیشه نقش خودش را در تشکل های انسانی بازی کرده است و سبب الهای های زیادی برای مردم و خود هنرمندان در تمام دوره تاریخ شده است. هر اندازه که سطح دانایی بشر نسبت به دور و پیشش بیشتر شد و به چیزهای بیشتری دست یافت, دانش و آگاهی او در مورد هنر نیز تغیر یافت و به درجه بالاتری از آگاهی در این حوضه رسید.


این خود سبب شد که انسان با توسعه و به اوج رساندن هنرهای موجود در پیش ایجاد و گسترش انواع تازه و جدید هنر باشد که به خودی خود نشانگر خلاقیت و برتری انسان در بین تمام موجوداتیست که خداوند آفریده و خلق کرده است. این نه تنها برای زمینه های تازه را فراروی بشر قرار داده بلکه راهی شده برای بیان وضع موجود, انتقاد از آنچه هست و کار در راستای تغییر ناپسندها و ناخوشایندها


.


امروزه با نگاهی گذرایی به تاریخ میبینیم که کسانی بیش از همه زنده یاد اند و نام شان به نیکی یاد میشود که به هنر و رشد دانش توجه نموده اند و این قشر را نیک داشته اند. به اساس همین سنت در کشورهای متفاوت بلندتایه ترین مقام های آن کشورها در مراسم هنری شرکت میکنند و به نوعی به آنها ارج میگذارند. که خود بیانگر جایگاه بزرگ هنرو و هنرمند در بین همه مردم و جامعه است. در کاخ سفید نیز به همین منوال به بهانه های متفاوت مراسم تقدیر از هنرمندان برگذار میشود و به آن ارجگذاری میگردد. در این ویدیو که میبینید یک گروه هنری در کاخ سفید در حضور رئیس جمهور و دیگر مقام های بلند پایه آمریکایی به اجرای نوعی موسیقی میپردازد که مورد توجه همه قرار میگیرد و به تشویق آنها میپردازند. این یک رسم نیک است که امید میرود در بین همه اهل سیاست رواج پیدا کند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160