آیا این عشق است یا هوس ؟

Posted on at


دختر و پسری بودند که یکدیگر را زیاد دوستداشتند اما بین شان تفاوت مذهب وجود داشت ، دختر فقط تنها آرزویش رسیدن به عشقش بود و نمیخواست از عشقش جدا شود با تمام شرایط سختی که در پیش رویش بود ولی با آنهم حاضر بود در مقابل تمام این ها مقابله کند و عشقش را بدست بیاورد


 


متاسفانه پسر تابع تصمیمات دیگران بود و میگفت دیگر نمیتوانم تا آخر کنارت باشم و از تو جدا نشوم چون نمیتوانم در مقابل خانواده ام بایستادم و از آنها بگذرم و تو را بدست بیاورم ، نمیخواهم این اشتباه را انجام دهم ، دختر بیچاره ساعت ها با گریه و زاری تلاش میکرد پسر را قانع بسازد تا کاری انجام دهد برای بهم رسیدنشان ، ولی پسر هر بار دلیل میگفت و راضی نمیشد


 


با آنهم پسر میگفت حاضرم تمام عمر با تو باشم اما نمیتوانم با تو ازدواج کنم ، دخترک نمیخواست عشق آلوده به گناه داشته باشد و تا آخر عمر بدون هیچ امیدی به این رابطه ادامه بدهد ، دخترک گفت وقتی تو مرا نمیخواهی و تلاشی برای بدست آوردنم نمیکنی پس دیگر بودنمان با هم فایده ای ندارد بهتر است جدا بشیم چون دیگر نمیخواهم به این ترس زندگی کنم که روزی من را رها کنی .


شما بگویید ، آیا عشق پسر واقعاَ عشق بود یا هوس؟


آیا باید دختر به این رابطه ادامه میداد؟


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/192683/192683About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160