سود

Posted on at


خداوند متعال خوردن سود را حرام گردانیده است و شخصی که سود میخورد پروردگار بزرگ او را مورد سرزنش خویش و عذاب خویش قرار میدهد ، سود باعث تباهی و هلاکت و نابودی زندگی انسان میگردد. سود حرام بوده و مال حرام هرگز با برکت و مفید واقع قرار نخواهند گردد ؛ در خانه ای که مال سود داخل گردد هر گز در آن خانه خوشی به وجود نمی آید باید خودمان و دیگران را از خوردن سود در امان نگهداریم ، برای بهتر و زیباتر زندگی کردن باید اجازه ندهیم تا سود وارد زندگیمان شده و کاری را نکنیم که یک انسان شرمنده و نا امید در نزد خداوند بزرگ باشیم


 


بدبختانه امروزه در تمام جهان  مردم از سود استفاده میکنند که بیشتر این تبادله بین بانک ها در یک کشور صورت میگیرد و بیشتر مردم از آن استفاده مینمایند حتی کشور ما افغانستان که یک کشور اسلامیست تعداد زیادی از مردم از آن استفاده مینمایند که این یک کار نا جایز و حرام میباشد که نباید در تمام جامعه شیوع یابد ، پروردگار بزرگ انسان سود خور را مورد قهر و غضب خویش قرار میدهد و در آن دنیا آن را مورد عذاب و سرزنش خود قرار میدهد


 


سود از جمله تحریماتی است که خداوند(ج) آن را بصورت بسیار جدی منع قرار داده است و کسی که سود میدهد و سود میخورد به گناهی بسیار بزرگ و تباه کننده داخل میشود 


باید همیشه از تحریمات خداوند(ج) دوری کنیم و هرگز به آن نزدیک نشویم و همیشه کوشش کنیم محض رضای خداوند(ج) کارهایمان را انجام داده تا همیشه یک انسان خوب و از تمام گناهانی که ما را از پروردگارمان دور میسازد دوری نماییم و کارهایی را انجام دهیم تا خداوند(ج) و تمام انسانها از ما راضی باشند و همیشه و در این دنیا و آن دنیا سر بلند و شاد زندگی نماییم


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/194353/194353About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160