پارک ملت هرات

Posted on at


پارک ملت هرات


شمال شهر هرات توسط سرک یا شاهراه حلقوی احاط شده است که دو بندر مهم را از شمال و غرب به هرات وصل می کند.و شمال این سرک و شمال شهر هرات به سلسله کوه ها و تپه های خاکی و ریگی وصل شده بود که سال ها سال حین عبور مردم افغانستان و همشریان هراتی از این سرک چشم انداز آنها آن کوه ها و سنگهای داغ وسوزان و تپه های خاکی که گاه گاهی پوشیده با گرد و غبار بود بلاخره به سلسله ابتکارات محترم محمد اسماعیل خان والی وقت هرات در اواخر سال 1380به کمک و توسط سربازان وقت قول اردوی نمبر چهارم هرات و دیگر قطعات اردو و پولیس وقت به حفرو کندن کاری برای غرض هزاران نهال و جوی کشی این مناطق برای آبیاری این نهال ها آغاز شد و حفر و کندن کاری که در بالای این سخره ها کار آسان نبود از طرف شخص محمد اسماعیل خان از تمام مردم هرات دعوت به عمل آمد که هر همشری هراتی برای سرسبزساختن شهر هرات به این دعوت خیر خواهانه لبیک گفتند


.


که ما شاید علاقه مندی مردم بودیم که حتی میتوانیم بگوییم که همه همشریان با یک شور وشوق خاص با تعداد اعضای فامیل شان نهال خریداری کرده و در حفرهای که قبلا آماده شده بود غرض کردند.


و بعدا محترم اسماعیل خان به صاحب نظرها نویسنده گان و شعرا هدایت دادند به نام گذاری این محل تفریحی طرح های خود را ارایه کنند. مدت چندی بعد مردم برای نام گذاری این محل دعوت شدند و برای هزاران نفر از هموطنان ما نان چاشت از طرف مقامات محلی و شخص والی هرات در آن دامنه ها تهیه شده بود. بعد بیانات و نظریات هموطنان ما که چندین طرح برای نام گذاری این مکان سنگزار و سوزان که آینده آنرا هیچ کس نمیدانست و هیچ کس پیش بین نبود که این منطقه سنگی و خاکی در آینده به چه مبدل خواهد شد.


بلاخره نظریات به راهی تمام اشتراک کننده گان به نام پارک محمد اسماعیل نام گذاری و مسمی شد


و در اخیر بیانیه که توسط شخص والی هرات محترم امیر صاحب محمد اسماعیل خان ایراد با ابزار سپاس از سهمگیری مردم در این کار داوطلبانه از مردم هرات قدر دانی شده و شخص والی هرات و در اخیر بیانیه خویش از مردم ابراز شکران کردن و از اینکه نام این منطقه به نام ایشان پیشنهاد و به تصویب رساندند و قدر دانی فرمودند که من پارک و این محل تفریحی را به نام خود شما نامگذاری مینماییم و نام این منطقه را پارک ملت مینامم شور و هلهله مردم استقبال شد و نام این منطقه به نام پارک ملت گذاشته شد


.


بعدا شخص والی وقت محترم محمد اسماعیل خان بنا به شوق و علاقه که به سرسبزی و آبادی ولایت هرات داشت به ابتکارات و باسازی های بیشتری پرداخت.حوض بسیار بزرگ در فراز کوه برای ذخیره آب و آبیاری اعمار کرد مهندسین برای انجام بعض کار های زینتی دعوت کردند تا باشد هر کدام در نقش خود ابتکار خود را داشته باشد که میتوان از ساخت اکثر نماهای زینتی داخل ملت از ابتکارات انجینران و مهندسین این شهر قدر دانی کرد.


بعدا این شخص با ابتکار به اعمار چندین تعمیر های خورد و بزرگ به داخل و اطراف این منطقه سنگی و خاکی پرداختتند. وسه تعمیر بزرگ که به نام رستورانت اعمار و آماده شده بود از جمله دو آن بسیار زود درخشید که که رستورانت یک هزارویک شب که در فراز قلعه غربی پارک موقعیت دارد و رستورانت (استقلال )که در مرکز پارک قرار دارد. حوض آببازی و قایق های کوچک داخل آن یکی دیگر از امکانات است که جلب توجه هر بیننده را به خود جذب میکند. تشناب های عصری و مجهز با شاور و امکانات آن یکی دیگر از امکانات است که برای جوانان در نظر گرفته شده است. موزیم جهاد که در جوار شرقی این پارک واقع شده یکی از ابتکارات و زحمات شخص محمد اسماعیل خان است که در کشور وحتی اگر خونمایی نشود در منطقه نذیر نخواهد داشت.


کار های خستگی نا پذیر والی هرات و دیگر همکاران شان باعث این شد که فعلا آن فضای سبز که واقعا هر کس از این منطقه عبور میکند و یا در بام رستورانت یکهزارو و یک شب به نوشیدن چای قهوه و یا صرف طعام میپردازند این هوا صاف و گوارا هیچ وقت فراموش ناشدنی است. باید او رشد که در فراز تپه در قسمت شمالی پارک تعمیر بزرگ اعمار شد وبه دسترس قوماندانی امنیه گذاشته شد تا منحیث رستورانت آنرا فعال و از آن استفاده نمایند که متاسفانه بعد از تبدیلی محترم اسماعیل خان از هرات این تعمیر هرگز مورد استفاده قرار نگرفت و تا فعلا هم فعال نشده است


.


فعلا در فضای پارک ملت به شمول رستورانت هزارو ویک شب – رستورانت استقلال و چندین رستورانت های خورد و کوچک دیگر تا نیمه های شب فعالیت دارند و صدها فامیل از این فضای سبز تفریحی دیدن نموده و لذت میبرند.


اعمار تعمیر بزرگ بنام هتل و رستورانت پنج ستاره یکی از بناه های دیگری در قسمت شرقی این پارک است که از بودجه شاروالی هرات ساخته شده واقعا به زیبایی این محل تفریحی زیبایی بخشید که موجودیت این پارک موزیم و فضای سبز این محل هتل را به علاقه مندان آن دلچسپ و دلچسپتر ساخت. ولی متاسفانه که این تعمیر زود به یک منطقه تقریبا نظامی تبدیل شد.


در پارک ملت هزاران درخت به ثمر رسیده است که به سستم آبیاری تقریبا نیمه پیشرفته میباشد. به نظر نویسنده در صورت موجودیت اسماعیل خان به صفت والی هرات ادامه میافت پارک ملت هم ساحات تخت سفر – دشت ها – دامنه ها – کوه ها و تپه های خواجه عبدالله انصاری را هم تصرف مینمود و شاید فعلا شاهد یک پارک عظیم و منطقه سرسبز در شمال هرات میبودیم که چهره هرات را واقعا عوض میکرد.در خاتمه خداوند (ج) به کسانیکه به خاطر آبادی وطن عرق میریزند – ابتکار میکنند – کار میکنند تاریخ هم آنها را فراموش کرده نمیتوانید مثلا نام عبدالله خان ملک یار را هیچ گاه تاریخ هرات و مردم هرات فراموش نمیکنند.


نام:             یاسمن


موضوع:     پارک ملت هرات


مکتب:         لیسه گوهرشاد بیگم


 


 


 About the author

160