طرزتهیه دوغ پیاوه

Posted on at


 


دوغ پیاوه یکی از غذاهای محلی کشورماست که بیشتر در ولایات مرکزی بخصوص ولایت کابل در اطراف مردم از آن استفاده میکنند ومیتواند بسیار مفید واقع شود نظر به موادی که درآن استفاده میشود .که بیان خواهد شد.موادلازمه برای تهیه این غذا:


1-پیاز: دوعدد


2-سیر :چهار دانه


3-شوید :یک دسته                                                                           


4-ماست :5سیر


5-رومی:5عدد


6-روغن قدر ضرورت


7-نمک قدرضرورت


8-آب قدر ضرورت


9-لیمو تازه –دوعدد


10-زرد چوبه مقدارضرورت


طرزتهیه:


درقدم نخست پیاز را میده نموده در روغن کمی تفت میدهیم تا رنگ آن کمی مایل به زرد شود بعدازآن رومی راباسیر به قطعات کوچک تبدیل نموده همراه پیاز تفت میدهیم وزرد چوبه را نیز اضافه مینمائیم بعداز گذشت پنج الی ده دقیقه ماست رابایک مقدارآب مخلوط کرده به آن علاوه میکنیم .باید گفت که ماست ترش تر باشد طعم آن بهتر میشود.بعداز آن شوید را توته کرده به آن اضافه میکنیم ولیمو را نیز دوقسمت نموده علاوه میکنیم بامقداری نمک طعام وبرای مدت بیست دقیقه می جوشانیم بعداز آن غذای لذیذ آماده صرف میشود .باید گفت که این غذا مانند سوپ یاشوربا معلوم میشود یعنی آب دار ودرمدت زمان کوتاه آماده میشود.میتوان درعوض غذاهای کم کیفیت امروزی از غذاهای محلی خود استفاده کرد.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160