تجربه سال 213 من با فلم انکس, رسانه اجتماعیکه میپردازد

Posted on at

This post is also available in:

سال 2014 به تازگی شروع شده است. سال تازه ایکه به مثابه یک فصل جدید در زندگی و یک گام تازه برای شروع همه چیزهایست که در سال گذشته از دست داده اید و یا از آنها غفلت کرده اید. ما برنامه میریزیم و  راه حل میسنجیم تا راهیکه قبلا در آن بودیم را توسعه دهیم. فلم انکس به حیث تارنمای اجتماعیکه به اساس امتیاز ویژه پول میپردازد, یک شبکه توزیع فلم است و مدت یک سال میشود که با آن همکاری می کنم. در جریان سفر یکساله ایکه با فلم انکس داشتم, خانواده نیویورکی من با افراد عالی ای شکل گرفته است کنار من ایستاده اند و همیشه مرا یاری کرده اند. 

 در جریان سفر یکساله ایکه با فلم انکس داشتم, خانواده نیویورکی من با افراد عالی ای شکل گرفته است کنار من ایستاده اند و همیشه مرا یاری کرده اند. بسیار سپاس گذارم.

رسانه های اجتماعی و دیجیتالی توانایی های اند که ما را یاری میرسانند آزاد از مرزها بیندیشیم. برای من به حیث کسیکه در ایران متولد شدم, بعد از سقوط رژیم طالبان به افغانستان آمدم, در برلین آلمان مطالعه کردم و بعد به نیویورک کوچ کردم, این یک سفر دور و دراز مملو از ماجراها, تجربه ها و درسهای آموختنی است. فلم کوتاه یک دقیقه ای من که به شکل اجمالی زندگی من را بیان میکند, مرا قادر ساخت تا در برنامه گفتگوهای تد(TED)  نیویورک در اکتبر 2013 به صحبت بپردازم. میتوانم آنرا بشکل کلید واژه خلاصه کنم که عبارت از ارتباطات بدون مرز است. 

 با افراد الهام بخش و عالی زیادی از بخش های متفاوت رسانه های اجتماعی, ورزش, فرهنگ, هنر, آموزش و پرورش, اقتصاد و غیره ملاقات کردم. هر یکی شان مربی بزرگی با پندها, دیدگاها و تجربه های مفید شان برای جوانان اند. 

ما در حدود 5766 کاربر از افغانستان در فلم انکس داریم, تعدادیکه هر روزه در حال افزایش است. به آنها بر اساس فعالیت ها و درمیانگذاری شان پول پرداخت میشود. این دلیلیست که ما به فلم انکس تارنمای پول پرداز میگوید.

ورود= پول درآوردن

خروج=از دست دادن پول

برای همه در سرتاسر جهان سال خوشی, مملو از خوشی و موفقیت تقاضا میکنم.

نه به سیاست – فقط انترنتAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160