قدردانی از گروهبان کایل با حضور رئیس جمهور آمریکا

Posted on at


گروهبان کایل وایت در حضور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اباما مدال افتخار را در یافت میکند. او دومین سربازی است که به چنین درجه ای نایل میشود. در بخش نخست محفلی که به این مناسبت گرفته شده است او به سخنرانی میپردازد و سپس رئیس جمهور آمریکا شروع میکند به سخنرانی و قدردانی او تمام کسانیکه برای آمریکا جان نثاری کرده اند بویژه گروهبال کایل.او یک سرباز نیروی هوایی است که به افغانستان فرستاده میشود و در یک عملیات بعد از ترک یک روستای دور افتاده مورد حمله یک گروه شورشی قرار میگیرند که در نتیجه شش سرباز آمریکایی جان خود را از دست میدهند و یک تعداد دیگر نیز زحمی میشوند. گروهبان کایل با تلاش و جان نثاری میتواند جان تعدادی را نجات دهد در حالیکه زحم برداشته است و برای آمریکا قربانی بدهد , حالا نوبت آمریکا است که از این سرباز شجاع قدر دانی کند و این محفل به این خاطر برگزار شده است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160