سه کهنه سرباز سازمانها را در جهت کمک رسانی به مردم یاری میکنند - بخش دوم

Posted on at


خانه های قلب ارغوانی” purple Heart Homes “ سازمان غیر انتفاعیست که در سال 2008 توسط دو کهنه سرباز امریکایی تاسیس شده و برای فراهم آوری مسکن به کهنه سربازان معیوب در چندین ایالت ایالات متحده امریکا فعالیت میکند.


این سازمان تمام سربازان آسیب دیده در جریان خدمت را یاری میرساند. کهنه سربازان معیوب و ناتوان خود را از جامعه بسیار دور احساس میکنند و در انجام کارهای روزمره خود بسیار مشکل دارند اما این سازمان برای رفاه شان سهولت های لازم مانند راه پله های سراشیب, دروازه های بزرگتر  وغیره را فراهم میکنند.در این یاری رسانی همه شهروندان دخیل اند و این یک کار همگانی است, بنا بر این سربازها سپاسگذاری و توجه هموطنان خود را درک میکنند.


این سازمان برعلاوه, کهنه سربازانیکه قادر به فراهم آوری خانه برای خود نیستند را هم یاری میرساند و به سربازان خانه های مصادره شده ایکه توسط بانکها و شهرداری ها اهدا میگردد را فراهم میکند که نیاز به بازسازی دارد. 


این سازمان یک نمونه عالی کمک سرباز به سرباز است. ماموریت این سازمان فقط فراهم آوری خانه به کهنه سربازها نیست بلکه میخواهد که دیگر جوامع و سازمانها را تشویق به کمک رسانی به کسانی کند که برای کشورشان خدمت کرده اند.


دانشگاه سیراکیوس” Syracuse University “ در قالب یک برنامه کمک رسانی کهنه سربازان معیوب را کمک میکند. این سازمان کهنه سربازان را در جهت کارآفرینی و راه اندازی یک  کار و بار تشویق میکند. برنامه اردوگاه کارآفرینی برای کهنه سربازان معیوب “Entrepreneurship Bootcamp for Veterans with Disabilities یک برنامه خلاقانه ایست که آنها را کمک میکند تا با استفاده از مهارت خود یک کار و بار شخصی راه اندازی کنند. همه این کهنه سربازها درای استعداد اند اما نمیفهمند که چگونه از آن استفاده کنندAbout the author

160