کامپیوتر

Posted on at


 

 

 

تعریف : کامپیوتر یک وسیله ای برقی بوده دستور العمل را از انسان گرفته  محاسبات را سریع و دقیق انجام میدهد

 

انگشتان اولین وسیله بودند.که ازآنها برای اجرای محاسبات استفاده میشد برای اولین بارمردمان چین 3333 قبل ازمیلادوسیله را بنام چتکه اختراع  کردند.بعدازآن یک عالمی بنام پاسکال ماشین حساب رااختراع کرد که 2عملیه جمع وتفریق رابصورت دقیق اجرا میکردبعدازآن عالمی دیگری بنام لایتزموفق شد که ماشین حساب رااختراع کندکه 4عملیه جمع/تفریق/ضرب/تقسیم/رادقیق اجرامیکرد.بعدازآن یک عالمی بنام چارلیزبابیچکهازبریتانیا بود.یک وسیله رااختراع کرد که مشابه زیاد به کمپیوترهای فعلی دارد

 

امروزه در سر تاسر جهان از کامپیوتر ها استفاده میشود واز این ها به دو طریق استفاده کرده میتوانیم نیازات خویش و دیگری  زایع کردن وقت. از طریق این کامپیوتر ما میتوانیم از یکجا به جای دیگر تماس گرفته و هم دیگر را ببینیم . ما از این ها میتوانیم در هر کجا که هستیم استفاده کنیم. انسانها از این ها میتوانند به حساب کردن ، کار های دفتری،و کارهای بسیار کالان و پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد مانند:بیش بینی آب و هوا ، رفتن به فضا و غیره امسال اینها توسط کامپیوتر صورت میگیرد.این کامپیوتر ها بسیار پیچیده ومدرن می باشد

اما امروزه متاسفانه که عدیی از مردم به طور درست از کامپیوتر ها استفاده نمیکنند وقت خود را به بازی های کامپیوتری ضایع میکنند و طریق استفاده درست را نمیدانند

 

خصوصیات یک کامپیوتر :

 

۱)  بدون احساس:یعنی اگر کدام کار غیرعادلانه توسط کامپیوتر انجام بدیم کامپیوترکدام عکس العمل از خود نشان نمیدهد

 

۲)از پیش خود کاری را انجام نمیدهد:یعنی این که دستور را از انسان میگیرد و سر به خود کاری انجام نمیدهد

 

۳)خستگی نا پذیر: به این معنی که هیچ یک کامپیوتر خسته نمیشود

 

۴) دقت: یعنی کار خود را با دقت تر از انسان انجام میدهد

 

۵)سرعت : یعنی کار خود را سریه تر ازانسان انجام میدهد 

 

۶)حافظه بالا : حافظه کامپیوتر بالا تر از یکح حافظه انسان است

 

 

Haroon625

 

 

%MCEPASTEBIN%About the author

160