من بار دیگر نیز رای خواهم داد

Posted on at


 


بار دیگر مردم افغانستان باید همان عزم واراده  خود را بکار ببرند واین مرتبه قوی تر از قبل.انتخابات : روند مهم وهدفمند برای مردم افغانستان بعداز برگذاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را پوره نکردند .این روند به دور دوم کشانده شد .


بار دیگر مردم ما باید به پای صندوق های رای دهی بروند تا زعیم آینده خویش را برگزینند .چند روزی بیش به برگذاری انتخابات نمانده دونامزد که در این مرتبه باهم به رقابت پرداخته اند نیز آخرین تلاش های خود را برای برنده شدن از طریق کمپاین ها وراه اندازی مجالس وسپردن وعده های متعدد به مردم نموده اند .


اگر چه تهدیدات امنیتی نسبت به دور قبل بیشتر محسوس میشود ولی باز هم این وظیفه هر افغان است تا با اشتراک در انتخابات دست بیگانگان را از کشور کوتاه سازد .


اما کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها دراین دور هم سخن میزند اما بسته شدن تعدادی از سایت ها وحوزه های انتخاباتی در این دور مردم را نگران ساخته است وهمچنان تهدیدات امنیتی .سربازان دلیر افغان نیز بار دیگر مورد امتحان قرار میگیرند وباید به مانند دور گذشته از جان مردم خود در برابر دشمنان آزادی وآرامی این ملت حفاظت کنند .


من به حیث یک افغان بار دیگر نیز رای خواهم داد برای سرنوشت وآینده خود وکشور ومردم خویش.واز این حق خود استفاده خواهم کرد .تا مردم ستم دیده ما بلاخره ازاین حالت نجات یابند .


هر افغان همین آرزو را دارد تا روزی در کشورش صلح وامنیت سرتاسری حکم فرما شود هرپدر ومادر افغان این آرزو را دارد تا وقتی صبح اولادش را به مکتب میفرستد تا وقت آمدنش تشویش نداشته باشد دیگرهیچ خواهری نمیخواهد در سوگ برادرش بنشیند وهیچ طفلی نمیخواهد دیگر بی سرپرست بماند دیگر مردم کنرنمیخواهند هدف راکت های پاکستان قرار بگیرند .افغان ها دیگر خسته شده اند از همه نابسامانی ها دیگر وقت آن رسیده که رهبر واقعی داشته باشند که نماینده عزم واراده مردم خود باشد .


همه این ها میسر میشود به این شرط که مردم از رای خود استفاده درست وواقعی کنند مردم افغانستان باید دقیق رای بدهند تا بعدا رای شان باعث پشیمانی شان نشود .


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160