حمل و نقل با وسایط پیشرفته

Posted on at


 


وسایل حمل و نقل:


از قدیمدر بین مردم مروج بود ساده اند مگر محیط زیست را آلوده نمی کنند اما مقدار حمل مواد توسط آنها کم و سرعت انتقال هم کُند میباشد


.


بشر همچنان که در همه زنده گی خواهان نجدد ابتکار سرعت و زیاده خواهی است.


در زمینه حمل و نقل هم همیشه به این فکربوده وسایطی بسازد که هم بار فراوان را توسط آن انتقال دهند وهم سهولت و سرعت آن زیاد باشد.


به این منظور به کراچی های چوبی تایر ها به وجود آورد،


که در اوایل ساده بود. و به تدریج تکامل کرد تا به وسایط پیشرفته امروزی رسید.


وسایل حمل و نقل که کنون انسان ها ساختند عبارت از:


وسایط حمل و نقل زمینی:


زنبیل، کراچی دستی، بایسکل، انواع موتر سایکل، ریگشا،


انواع موتر های باربری و شخصی کوچک و بزرگ، ملی بس،


والگا، کرولا، بنز، فیاب، فولکس واگن، لیموزین، سوزکی،


موتر های برقی، تانکر های آب و نفت، وسایط نظامی، قطار آهن یا ریل و...


وسایط حمل و نقل دریایی:


یکی دیگر از وسایط حمل ونقل از قدیم تا امروز کشتی است. متاسفانه در کشور ما به خاطر نبود رود خانه های قابل کشتی رانی و بحر، از این واسطه حمل و نقل استفاده نمی شود.


وسایط حمل و نقل هوایی:


طیاره ها :مسافر بری، نظامی، هلیکوپتر، انواع طیاره های جنگی جِت های سریع السیر و مافوق سرعت صوت و سایر انواع طیاره ها که تعدادی در خدمت، راحتی و آسایش و شماری به مقاصد نظامی و نابودی انسان ها بکار برده میشود.


در مجموع دود و صدای همه وسایط حمل و نقل پیشرفته موتوری امروزی محیط زیست را نا آرام و آلوده میکند...About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160