تابستان

Posted on at


 


فصل تابستان یکی از  فصل های زیبا است من این فصل را بسیار دوست دارم چون در این فصل تمامی میوه های که مورد علاقه من است در دسترس است و از سوی دیگر مردم کمتر به مشکل گرم کردن مواجه هستند و اگر از گرمی رنج ببرند می توانند آن را با نوشیند آب و یا استفاده از سایه درخت و ودیگر موارد مروفوع  سازند.


در این  فصل همه گی در کشور های جهان سوم به فکر کار و بار هستند چون می دانند زمستان باز در راه است و باید آذوقه خود را جمع آوری کنند  تا نشود در زمستان بدون غذا بمانند


معمولا در کشور های جهان سوم اگر تابستان خشک باشد تاثیر زیادی بر زمستان انها دارد و اگر در این فصل آنها باقحطی روبه رو شوند  یقینا زمستان تاریک و سیاهی را باید مد نظر بگیرند.


.


 About the author

hi45linakary

no want to say about my self

Subscribe 0
160