گاهی

Posted on at


گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود 
گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود 
گاهی بساط عیش خودش جور می شود 
گاهی دگر تهیه بدستور می شود 
گه جور می شود خود آن بی مقدمه 
گه با دو صد مقدمه ناجور می شود 
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است 
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود 
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست 
گاهی تمام شهر گدای تو می شود 
گاهی برای خنده دلم تنگ می شود 
گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود 
گاهی تمام آبی این آسمان ما 
یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود 
گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود 
از هرچه زندگیست دلت سیر می شود 
گویی به خواب بود جوانی مان گذشت 
گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود 
کاری ندارم کجایی چه می کنی 
بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود!
قیصر امین پورAbout the author

MHS31

Born in Afghanistan, Ready to ....

Subscribe 0
160