تند باد در آمریکا 56

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا در یک یک همایش آمادگی برای مقابله و رسیدگی به تندبادها صحبت میکند. او از مقامام رسمی و کارمندانیکه برای آمادگی به یاری رسانی به قربانیان تندباد سهم گرفته اند قدردانی میکند. همایش آمادگی برای پاسخ دهی به این مصیبت پیش آمده است.



نرم افزارهای وجود دارد که میتواند خانواده ها را یار یرساند تا در مورد تندبادها بفهمند و راهی بیابند که از آن نجات یابند و بعضی موقعیت های ویژه مانند بیمارستان, مراکز سوخت رسانی, پناه گاه, آب آشامیدنی و غیره را بیابند. به اساس تغییرات اقلیمی و تند بادهای متوقعه دولت ایالات متحده آمریکا در جهت مقابله با این مصیبت ها کار میکند. تندباد ها بشکل گروهی پاسخ داده میشوند.



About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160