حمایت زنان فیلمساز و به قدرت رساندن زنان در افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی

Posted on at


از سال ۲۰۰۶ تا اکنون فیلم انکس فیلمسازان زیادی را تحت حمایت قرار داده است. در سال گذشته صاحبان شبکه های نمایشی وب در فیلم انکس به صورت کلی ۲۹۸،۰۷۰،۷۳ دلار کسب در آمد کرده اند. صاحبان شبکه های وب در فیلم انکس از شروع کار این شبکه تا اکنون مقدار ۱،۳۶۲،۷۱۹،۱۴ دلار را به دست آورده اند.
تمام توجه فیلم انکس بر روی به قدرت رساندن زنان در افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی است. خانم فرشته فروغ ، نماینده و متخصص فیلم انکس در آسیای مرکزی و جنوبی، با کارگردان هنرمند و مدیر ویراستاری فیلم انکس خانم ارن گلفیدن در مورد پیدا کردن بهترین زنان فیلمساز از افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی با هم کار میکنندفعالیت فیلم انکس تنها در مورد پیدا نمودن زنان فیلمساز نیست بلکه آموزش و پرورش شاگردان دختر در توانمندی های زیر است که این حالت توسط استفاده از نرم افزار آموزشی اگزمر و  متخصصین شبکه فیلم انکس در سرتاسر دنیا توسط ایجاد رابطه یک به یک بین شاگردان و فیلمسازان ایجاد میشود. این توانمندیها به شرح زیر است.

تولید فیلم
کارگردانی فیلم
هنر فیلمبرداری
نوشتن نمایشنامه ها
ثبت صدا و ویرایش آن
ویرایش فیلم
ارتقا فیلم رسانه اجتماعی
انتشار فیلم

زنان فیلمساز دعوت خواهند شد تا به شبکه زنان انکس ملحق شوند و فیلم هایشان را پخش کنند. آنها به مفاد های تبلیغاتی و تولیدات مالی در آینده نیز دسترسی خواهند یافت. بهترین فیلم شامل بخش انتخاب ارن میشود. به قدرت رساندن زنان فیلمساز و پیشگامی در تجارت هدف ما است.
فیلم انکس شبکه ای فزاینده با ۴۰،۰۰۰ فیلمساز حرفه ای است که میتوانند زنان جدید فیلمساز را حمایت کرده، آموزش دهد  و به این شبکه معرفی کند. فیلم انکس با داشتن  ۵۰ میلیون بیننده در هر ماه، ۳۰۰،۰۰۰ کاربر ثبت شده و ۳۹۰۰ نوسنده و ۳۳ شرکت تبلیغاتی بین المللی و  در صنعتی ۳۰ میلیارد دلاری بر روی این اقدام حساب میکندقسمت پایین را در مورد رشد تبلیغات آنلاین در مقایسه با سایر رسانه ها ببینید.
صفحه داستانهای موفقیت آمیز فیلم انکس را برای درک بهتر فعالیت های بالقوه در قسمت کسب مفاد و به قدرت رساندن زنان فیلمساز در افغانستان و آسیای مرکزی مطالعه کنیدEnglish VersionAbout the author

160