چهره جدید تمویل فلم: رسانه اجتماعی و آنلاین

Posted on at

This post is also available in:

این هفته دو مقاله خواندم و فلم دیدم در مورد اینکه بیننده ها میتوانند سبب اصلی ساخت فلم باشند.آنها میتوانند جز از روند تولید فلم, گرچه در مقیاس کم باشد. در بلاگ قبلی خود روی دو کمپاین که در تارنمای کک استارتر”Kickstarter” برای فلم  ویرانیکا مارس”Veranica Mars” , و آخرین برنامه زچ برف”Zach Braff” راه اندازی شده است نوشتم. تارنمای کک استارتر یک شبکه تمویل عمومی است که همه میتوانند با اعطای مقدارپول در آن سهم گیرند. در عوض از مزیت های برخوردار خواهند شد مانند گرفتن دستخط و یا دعوت ویژه. اما چرا چهره های بزرگی مانند زاچ برف و یا تولید کننده راب توماس به تمویل هواخواهان روبیاورند در حالیکه به کارگاهای هنری ویژه و سرمایه گذاران بزرگ دسترسی دارند؟ آنها برنامه های خود را به اساس تمویل علاقهمندان میسازند چون به مجردیکه کار شان به بازار ارائه گردد همه تمویل کننده گان به تماشایش هجوم خواهند آورد. اگر از تمویل علاقه مندان برای ساخت فلم در تعجب هستید پس چند نمونه را ببینید: 5.7 ملیون برای فلم ویرانیکا مارس و 3.1 ملیون برای فلم زاک برف جمع آوری شده است. با تکیه بر این آمار آقای برف دو هفته پیش برای جستجوی سرمایه گذاران بیشتر به کانس”Cannes” رفت. تولید کننده و کارگردان ران هووارد کسیکه ارتباطات و تجربه لازم را برای تمویل یک فلم دارد در حال فکر روی شروع فلم چراغ های شب جمعه”Friday night lights” به این روش است.

سهمگیری مالی تنها راه اشتراک علاقهمندان در یک فلم نیست. در صورتیکه آنها به فرد مورد نظر خود برسند تنها ابراز علاقه شان هم کافیست. هنر پیشه و ستاره فلم سریع و خشمگین 6”Fast Furious 6” بسیار با پذیرایی علاقهمندانش در رسانه های اجتماعی روبرو شده است. به اساس صفحه تازه فیس بوکش بیش از چهل و دو ملیون پسند گرفته است و او ویدیوهای شخصی و علاقهمندانش را به اشتراک میگذارد. او علاقهمندانش را با توجه به برنامه هایش حفظ میکند, مانند قسمت بعدی فلم ریدک”Riddick” که به اساس تقاضای علاقهمندان در حال ساخت است. شاید آنها فرصت نیابند که در کنار وین دیزیل”Vin Diesel” در مراسم افتتاح فلم بنشینند, اما دیزیل برای شان قسمت های ویژه و معلومات فلم را میفرستد.

این دو نمونه چهره جدید صنعت فلم, انقلاب در تمویل فلم و آشنایی علاقهمندان با استفاده از رسانه اجتماعی را نشان میدهد. البته اگر فلم انکس را فراموش نکینم, بینندگان حتا بدون اعلان قبلی اش فقط با استفاده از تبلیغات آنلاین در تولید و تمویل فلم سهم میگیرند. به آینده صنعت فلم خوش آمدید! شبکه های توزیع فلم, انکشاف فلم با استفاده از رسانه اجتماعی, تمویل گروهی..........

با استفاده از گفتگو در مورد چهره جدید سینما, در پایین تعداد اعضای تازه فلم انکس را دارید که اکثر شان پیشاپیش راه خود را به صفحه ایرنز پیکس باز نموده اند: آمپلیفتس”Amplifetes”, جیک فرید ایون ویرا”Jake Fried Evan Viera”, ایون ویرا"Evan Viera"جولیان مارشال”Julian Marshall”, درو کرستی”Drew Christie”, کندی تای”Kendy ty”, ریناتو مارکویس”Renato Marques”, هنری جان وا لی”Henry Jun Wah Lee”, هسرف دالال”Hasraf Dulull” و ایرک وان اسکئیک”Erik Van Schaaik”.

'Caldera', by Evan Viera.

 

- Jennifer

(More with those 2 articles: http://tribecafilm.com/future-of-film/vin-diesel-and-the-actor-as-marketer-facebook-vinbook, http://www.indiewire.com/article/why-zach-braffs-trip-to-cannes-is-the-future-of-film-financing?utm_source=feedly&utm_medium=feed)About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160