اخلاقی سبک ځه دی؟

Posted on at

This post is also available in:

زه حدودآ 20 کاله دمنسوجاتو توالیداتو لپاره کار کوم.  کار می د پلار سره می روبرتو رولی کله چی می 19 کاله عمر درلود په ایتالیا کی می پیل کړو. پلار می کار او بار یی د مور سره می د منشی په توکه مخته وړلو. کار یی په ښه توکه مخته وړلو او زه د وروره فراچسکو نه وروسته د پلار سره می د مشتریانو رسیدلو ته او تولیداتو مرتب کولو کی کمک کوو.


یاد می راځی چی یوه ښه دنده او تجارت وو ځکه چی هر چا کولی شو د خپل ځان لپاره پیسی لاس ته راوړی. د مد او فیشن مارکو نه پیل کول آسانه وو په هغه ځای کی چی د دیزاین شویی استیدیو گانی او ښکلی د اتاقو څنک کی او ساده کارخانی گانی په هغه ځای کی چی په ایتالیا کی د فیشن بناوی کښښدل شویی وی وو. بنا براین هره تازه ایده د دیزاینرانو او طراحانو په برابر کی یی  د واقعیت څیره یی نیوله. نن د توسعه او تکنولوژی پرمختک سره او د مصارفو ټیټدل دغه هنر او فشن د نړی نورو قسمتونو ته انتقال یی پیدا کړی.چی د غټو ادارات او عالی روبط او هم صارقانه کار د مشتریانو خواستو په برابر کی ټیټ شی د مشتری تقاضا نه تولیده وی.


په کال 1996 امریکا ته راغلم د نویی دندی سره په عنوان د منسوجات تولیداتو مدیر په توکه او وروسته په عنوان د کالیو خرځولو مدیر په توکه تر 2008 د سید دیب سره وم. ما د سیر کول د چین, هنگ کنک او کوریا  نه ډیر لذت می وړ.اما بعضی وقت د کار په جزئیاتو کی لکه د کارگرانو درسته کار, او دوی روحی اوضاع او احوال نظم او انظباط می یی لیدو زه یی دغو ته وادار کولم پی منتقدانه کتنه ولرم.په دغه آخر کی ډیر زموږ مشتریان زموږ د همکارانو صمیمانه روابط او کاری اخلاق د نورو سره نقل کوی یی. په حقیقت کی د منسوجات تولیدات یو ډیر د خطر شغل او چاپریال د چټل کولو عامل دی مخصوصا په چین ما ډیری رودخانی هلته په متفاوتو رنگونو لیدل کیدلی او دا یو تهدید دی د سمو ابو استفاده د دغو رودخانو نه. د کالیو تولیدات او پوشاک کاری شرایط ډیر وی او دا چی ماشومان په عنوان د یو غټه ستونزه د جامعی نه. متاسفانه تیره هفته یو ساختمان د بنگلدش ښار کی چپه شو او د څو تنو ځانونه یی ونیول.


زه دغه اعلامیه اخلاقی سبک بولم او زه امیدوار یم د امریکا هیواد او اروپایی هیوادونه چی د کاری اوضاع د ښه توب په خاطر په نورو هیوادونو کی هغه تراژدیگای او بلاگانی چی د محصول کیفیت او آسانتوب د نبود په خاطر یی پیدا شوی رهبری یی کوی چی د اخلاقی قوانینو د تطبیق عدم او روحی پیدا شوی دی.


زه خپل ځان ته نازیکم چی د رویا محبوب سره همکاری لرم, هغه ځوک چی په دغه اخیر کی په تایم مجلی کی د 100 با نفوذو نړیواله چهرو په عنوان کی پیژندلی شوی ده په علت د تحصیلی نرم افزارونه یی د افغانسان زده کونکو ته. زه حس کوم دغه فعالیتونه باید په هغه هیوادونو کی لکه افغانستان او بنکلدیش ډیر شی تا چی خپله د ژوند کیفی سطح پورته یوسی تا چی د استندرد تر حده په سیستم کی ورسوی په ځای د دو چی د دوی نه په عنوان د ارزانه قیمت  کارگر استفاده شی.


دلته دری کلیدی راهبرده شته چی دنده او زما رسالت بیان کوی:


منسوجاتو صنعت توسعه, د اخلاقی سبک او د مد گرایش.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160