در شهری که رئیس آبرسانی آن تقدیر نامه می گیرد، ساکنان آن از بی آبی در حال جان کندن اند

Posted on at


خداوند عاقبت ساکنان این دیار را بخیر کند. در شهری که رئیس آبرسانی آن تقدیر نامه می گیرد، ساکنان آن از بی آبی در حال جان کندن اند. امروز نیمی از ساکنان غرب شهر هرات برای یافتن بشکه آبی، از خانه های شان بیرون زده بودند. باورکند وقتی من شیلنگ آبی که به یک چاه نیمه عمقیق منزلی هشتاد متری منتهی می شد را در دستان یک مرد و صفی به درازای چندین متر داخل جاده دیدم، به بی کسی و درماندگی خود و سایر شهروندان نالیدم.
همچنان دیشب با وجود گرمای بسیار به خاطر همین بی آبی، کلیه کولر ها خاموش بودند و خدا می داند که چه تعداد از اطفال و سالمندان، امروز راهی شفاخانه ها خواهند شد. یقیناً برای مسئولانی که ضعیفی برق را برای راه اندازی واتر پمپ های ریاست آبرسانی بهانه می کنند و در شرایط اضطراری از سرمایه ها و امکانات موجود نزد خود استفاده نمی نمایند، با عقوبتی عظیم دچارخواهند بود. زیرا هیچ دلیلی برای قطع آب و تشنه ماندن مردم، توجیه پذیر نخواهد بود.About the author

salimkakar

Hi iam mohammad salim

Subscribe 0
160