تاثیر اینترنت بر خانواده

Posted on at


فناوری اینترنت در زوایای مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی افراد تاثیرات و تغییرات زیادی را ایجاد کرده است. در اکثر خانواده های امروزی حداقل یک کاربر اینترنت وجود دارد .ارتباط سریع با اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت رشد اجتماعی افراد و ارتقاء سطح آگاهی مردم از مهمترین دستاوردهای اینترنت بشمار می آید ، اما آنچه که قابل تامل است پیامدهای فردی و اجتماعی آن است که اعتیاد به اینترنت از مهمترین آنها است و بهتر است هر خانواده ای این سئوال را در ذهن خود داشته باشد که چگونه زندگی اینترنتی بر روی بقیه زندگی واعضاء دیگر خانواده اثر می گذارد ؟


هرچند شکاف نسل کاربران اینترنت در عصر ما وجود دارد و بیشترین استفاده کنندگان را نوجوانان یا حداکثر


میانسالان تشکیل می دهند ، اما این بدان معنا نیست که افراد مسن اعتیاد به اینترنت نخواهند داشت. تنهایی ، عدم اعتماد به نفس ، عدم علاقه به شغل و کسب و کار ، بیماری و معلولیت ، عدم اعتقاد و ایمان به اصول اخلاقی و دینی ، شکستهای عاطفی ، مشکلات مالی ، اضطراب و محدودیتهای اجتماعی وخانوادگی ازعواملی است. که زمینه اعتیاد به اینترنت را در کاربر بوجود می آورد و فرد معتاد هنگام استفاده بر خط از اینترنت سعی در فرار از چنین احساسات مایوس کننده ای دارد ، بنابر این به مرور زمان استفاده از اینترنت طولانی تر می شود . این نوع احساس وابستگی از علائم اعتیاد است و چنانچه کنترل نگردد فرد ابتدا برای خود سپس برای خانواده و جامعه خویش مشکلاتی را فراهم می سازد . بنابراین آثار منفی اینترنت در خانواده آشکار می شود و به جای اینکه اینترنت نقش اصلی خود که همانا ارتقاء سطح کیفی زندگی می باشد را بازی کند ، به نوعی مانع تبدیل می شود و عواقب بد و خطرناکی را به همراه خواهد داشت.


بهترین راههای جلوگیری و درمان اعتیاد به اینترنت نیز بسان هر اعتیاد دیگر را می توان برخی از چنین راهکارهایی برشمارد:


شناخت ماهیت مشکل و تمایل برای تغییر از وضعیت کنونی


تعامل با یکدیگر ، افزایش اوقات بیشتر با خانواده ، دوستان و جامعه برای رهایی از تنهایی


پناه به اعتقادات مذهبی و ارتباط صمیمی تر با مکانهای مقدس و در نهایت ارتباط نزدیکتر با خداوند


رفتن به دامن طبیعت و لذت بردن از مناظر طبیعی


تقویت نیروی اراده و اعتماد به نفس خود و اعضای خانواده


محبت و ارتباطهای مستقیم


بين م يزان ا طلاع خانواده در ا ستفادة فرز ندان از محيط هاي اينترنتي و ارزش هاي خانواده رابطه وجود دارد.


و در نهایت کنترل رفتارهای بر خطAbout the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160