سرمایه گذاری معنوی

Posted on atسرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری عبارت از هرگونه به خرچ دادن ارزشی در حال حاضر که معمولا ( معلوم و مشخص است ) به امید کمایی نمودن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولا اندازه و کیفیت آن نا معلوم و نا مشخص است ) یا به عبارت دیگر شخص سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را به منظور بدست آوردن ارزش خاصی که در آینده مورد نظرش است فدا میکند.

سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم میشود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فداکردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارای واقعی بدست میآورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارای واقعی است.

خرید ملک یا اپارتمان، نمونه ای ازین سرمایه گذاری است در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولا جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. البته این تمام در رابطه با سرمایه گذاری واقعی و مالی از لحاظ مادی بود.

و حالا بیایید سرمایه گذاری معنوی یا حقیقی را که کاملا بر عکس تعریف های فوق میباشد تحت مطالعه قرار بدهیم.

از سرمایه گذاری ها مثال می بریم، پدر و مادری میخواهند در یک آیندۀ نزدیک بعداز ازدواج دارای فرزندی باشند، وقتیکه خدای بزرگ برایشان چنین فرزند را عنایت فرمود، در وجود آن فرزند شروع به سرمایه گذاری مادی و معنوی مینمایند.

مثلا: از نام گذاری آن فرزند به وجه احسن آن شروع تا به برنامه های طولانی دیگر در رابطه با تعلیم و تربیه، رشدو تکامل فزیکی، حمایت فکری و روانی، ترتیب و تحلیل انکشاف ذهنی و دیگر برنامه ها در وجود آن فرزند عزیز شان سرمایه گذاری مینمایند.

البته نظر به تعریف بالای در رابطه با سرمایه گذاری فدا کردن بعضی از ارزشها درین راستا در حال حاضر آن مشخص میباشد، مثلا: برای آن پسر وقتیکه لباس خریدند، برایش نان دادند، برای تحصیل او مشت پولی به مصرف رساندند، معلم او را معاش دادند، برای آیندۀ همین فرزندانشان به دولت شان مالیه سپردند تمام این ارزشها در حقیقت یک قربانی مشخص است ولی همین والدین نمی دانند که لباس را که به قیمت مثلا صد افغانی برای فرزند شان خریدند، آیا همان فرزند برایشان چند افغانی را لباس خواهد خرید شاید زیاد تر از همان قیمت را بپردازد و شا ید هم نپردازد.

اگر از صنف اول تا به ختم تحصیلات عالی اگرنفقه و تحصیل آن فرزند 8 صد هزار افغانی را هزینه برداشته است این ارزش معلوم است، ولی معلوم نیست بعدازینکه این فرزند به حد کمال کاری و اقتصادی برسد و معاش هنگفت را در ماه اخذ بدارد آیا چند فیصد از معاش خودرا به همین والدینش که چشم برای کمک و همکاری این فرزندشان هستند تخصیص میدهد شاید بدهد و شاید هم نه...


یا اگر والدین دنیای فانی را به قصد دنیای باقی ترک بگویند دران هنگام آیا همین فرزند پرورده از ناز شان در حق شان دعای خیر میکند یا خیر؟ شاید بکند و شاید هم نه
یعنی معلوم نیست نمی دانیم و این راز را صرف خدای یکتا و بی همتا میداند و بس.
و حالا میپردازیم به اصل مطلب
این بود سرمایه گذاری مادی حقیقی و غیر حقیقی.

و حالا سرمایه گذاری معنوی یا حقیقی را مرور نمایید.

در کشورما افغانستان یک ضرب المثل مشهور است که میگویند، زود تر عروسی کن تا یک " دعاگو" برایت بماند. یعنی اینکه سرمایه گذاری کن، مصرف کن، ارزشهارا بخاطر رشد فرزندت فدا وقربان کن تا برایت دعای خیر کند و نمیدانند آیا او میکند یا نه؟ معلوم نیست.
کلمه " دعاگو" از فورمول ذیل تشکیل شده است ( اسم + فعل = صفت )

سرمایه گذاری معنوی یا حقیقی که هم ارزش فدا شده اش در حال حاضر و هم ارزش بدست آمده اش در زمان آینده معلوم و مشخص است.

بیایید سرمایه گذاری حقیقی را در وجود خود به آزمایش گرفته و با دوام آن ازارزش آینده اش آگاه باشیم نه در وجود دیگران که ارزشهای آینده اش برایمان مجهول باشد.

در تمام دنیا اگر فرض کنیم 50000000 پنجاه هزار ملیون مسلمان نماز گذار باشند هر کدام آن روزانه 5 بار نماز میخوانند و هر نماز دارای قعده های ذیل میباشد که درهر قعده سورۀ "التحیات لله ولصلوات والطیبات" ذیل میباشد.


1. نماز فجر یا صبح دارای 2 قعده
2. نماز ظهر یا پیشین دارای 5 قعده
3. نماز عصر یا دیگر دارای 2 قعده
4. نماز مغرب یا شام دارای 3 قعده
5. نماز خفتن یا عشاء دارای 5 قعده

باالآخره هر مسلمان نماز گذار روزانه 17 بار قعده مینماید و در هر قعدۀ از نمازش سورۀ شریف (التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام علیک یا ایهالنبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عبادالله الصالحین. اشهد ان لا اله الاالله واشهد ان محمد عبده و رسوله.) را میخواند.

حالا به معادلۀ ذیل توجه نمایید.

نماز گذاران دنیا * 5 بار نماز شبانه روزی * 17 قعده = به تعدادی مجموعۀ آن مثلا:
50000000 * 5 = 250000000 * 17 = 4250000000
حالا میخواهید روزانه چهار هزارو دو صدو پنجاه ملیون بار سلامتی و خیر شامل حالتان شود؟ اگر بلی پس صالح و نیک باشید و انقلاب درونی را به منظور آغاز جهاد اکبرسر از همین ساعت در نفس خود شروع نموده کوشش کنید که از جملۀ صالحین باشید چرا که در تمام دنیا روزانه 4250000000 بار برای بندگان صالحین خدای اکبر سلامتی و درود گفته میشود اگر نگویند پس نماز بدون قعده و قعده بدون این سوره شریف "التحیات" امکان پذیر نیست که میگوید السلام علینا و علی عبادالله الصالحین یعنی سلامتی باد برای ما و برای بندگان صالح و نیک خدا.


این بود سرمایه گذاری حقیقی یا Real Investment که بعداز قربانی ارزشها انسان بطور کامل میداند که و حس مینماید چقدر سلامتی روزانه شامل حالش میشود مسلمانان بخواهند یا نخواهند ناگزیر هستند که برای شخص نیک خدا در هر نماز دعای خیر نمایند و خواه او را دیده باشند یا نه اورا از برکات دعاهایشان مستفید گردانند. حالا اگر " دعا گو " حتی نداشته باشید، مایوس نباشید صرف خودرا اصلاح نمایید تا ملیون ها مسلمان برایتان روزانه دعای خیر کند.


اصلاح نفس از نماز پنجگانه شروع میشود، حالا کوشش کنید از پنج وقت نماز یکی آن هم تر ک نشود تا شما برای دیگر بندگان صالح خدا با خواندن قیام قعده سلامتی و خیر بفرستید بهمین منوال یک برنامه عظیم انسانساز را تهداب گذاری نموده رضای خدای حقیقی را بدست آوریدAbout the author

sadaqatsadiq

Sadaqatullah Sadiq was born in 1974 in Badakhshan province of Afghanistan. Studied in Economics fields. Worked as Procurement and finance fields in UNOPS and UNODC, MoF currently working as Head of Procurement in Ministry of Rural Rehabilitation and Development.

Subscribe 0
160