آیا امریکا عراق را استعمار کرد ویا...؟؟؟

Posted on at


مقاله مذکور دارای دو بخش بوده که بخش اول قرار ذیل است


نبرد امریکا در عراق و یا جنگ خلیج سوم, استعمار عراق, عملیات ازادی عراق ویا جنگ بوش تمامی اسامی اند که برای وصف عملیات نظامی که در سال 2003 در عراق توسط امریکا و متحدین اش انجام شد استفاده میگردد. اغاز این نبرد در 20 مارچ 2003 به رهبری امریکا با متحدین که با اشتیاق زیاد به کمک امریکا بر پا خاسته اند صورت گرفت قابل یاد اوری است که اتحاد که برای این نبرد شکل گرفت تفاوت بیشتر نسبت به دیگر اتحادها دارد اتحادی که با مشکلات زیاد تشکیل شد و با اعتماد به متحدین عراقی مانند شیعه های در جنوب عراق به فرمانبرداری مردان روحانی و اکراد در شمال به فرمانبرداری از جلال طالبانی و مسعود برزانی در داخل کشور صورت گرفت که 98% درصد از قوای نظامی امریکا و برتانیا در ان سهیم بودند این استعمار سبب ویرانی ها شهرها و تلفات زیادی بشری که در تاریخ عراق بینظر بود به تاریخ 15 دیسمبر 2011 وبا خروج اخرین عسکر امریکایی در تاریخ 18 دیسمبر 2011 رسما به پایان رسید.اما سوال اینجا است که این یک استعمار بود و یا انتشار فرایند دموکراسی در عراق ؟؟؟بعضی توجیهات و دلایل  که از طرف اداره امریکا بخاطر قانونی پنداشتن این نبرد برای ملل متحده و شواری امنت پیش شده بود قرار ذیل است:


عدم تطبیق 19 منشور ملل متحده از جانب حکومت عراقی و اجازه ندادن کمیسیون کشف که موظف به جستجو ودریافت سلاح های هسته ای در عراق بودند. قابل ذکر است که ایالات متحده امریکا وقت معین را برای مداخله عسکری در عراق تعین کرده بود که این تاریخ معین قبل از اغاز کار کمیته کشف بود.


متهم شمردن حکومت صدام حسین در داشتن و تولید سلاح های هسته ای و عدم همکاری اداره ای صدام  در مورد دادن معلومات  کارخانه های هسته ای در عراق. که بعد از ارزیابی, کمیته موظفه اعلام نمود که هیچ نشانه ای از سلاح های هسته ای در عراق وجود ندارد


داشتن ارتباط با شبكه القاعده و دیگر تنظیم های دهشت افگنی از دیگر مواردی بودند که اقای صدام حسین از جانب اداره امریکا متهم شده بود اتهامات که تا به امروز ثابت نشد


 


انتشار فرایند دموکراسی و تغیر نظام های سیاسی  در خاورمیانه حتی با استفاده از قوای عسکری, از ادعا های بود که اداره امریکا بخاطر قانونی پنداشتن این نبرد خانمانسوز برای شورای امنیت, سازمان ملل متحد و مجلس سنا امریکا پیش کرده بود


اما توجیهاتیکه  باعث انتقادات شدید از جانب مردم امریکا و جهانیان نسبت به قانونی پنداشتن این نبرد شد و همچنان در مقابل توجیهات که از استعمار واقعی عراق از جانب امریکا خبر میدهد در بخش دوم این مقال برای شما دوستان ارائه خواهد شد.


منتظر ما باشید 


نویسنده: عبدالمختار حقبین About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160