افغانستان-بوتان

Posted on at


تیم ملی فوتبال افغانستان پس از شکست دادن پاکستان درکابل، اکنون چشم به قهرمانی در رقابت های فوتبال جنوب آسیا دوخته است

 

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور پیروزی سه صفر افغانستان دربرابر پاکستان را زنگ خطر به کشورهای حاضر در رقابت های جنوب آسیا میداند

همچنین اظهارداشت که اکنون افغانستان یک تیم ملی کاملاً جوان و با داشتن بازیکنان فنی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی کشورهای جنوب آسیا می داند

به امید برد تیم ملی افغانستان.

 About the author

160