رویا محبوب کیست ؟

Posted on at


 


آیا این خانم را شناخته اید شاید هم خوب شاخته باشید تا جایکه او را از نزدیک شناخته ام موصوف یک خانم بسیار فعال وعالی است که در مدت کوتاهی توانسته برای ملت افغانستان فعالیت های شایانی را در ارتباط به استعداد های خانم ها و پیشرفت آنها در تمامی فعالیت های زندگی بخصوص تعلیم وتربیه شان دهد. شرکتی که رویا محبوب در آن فعالیت مینماید به نام “سیتا دیل” است که عرضۀ خدمات کمپیوتری را  برای  نهاد های دولتی وغیر دولتی بر عهده دارد که بیشترین کارمندان آن را زنان تشکیل می دهد.


 


خانم رویا محبوب به بیشتر از افراد این جامعه خدمات را انجام داده و زمینه  پیشرفت خانم های که استعداد نوشتن بلاگ (داستان نویسی) را دارند ویا فلم ساز میباشند . به توسعه علاقه شان توجه خاص داشته زمینه پیشرفت تواناهای شان را در بخش های ذکر شده چنانچه عملی گردیده فراهم میسازد.


خانم رویا در یک گزارش یاد آوری کرده بود که خانم ها توانایی وپیشرفت در هر زمینی را دارند حتی رسیدن به کرسی ریاست جمهوری و خانم رویا توانسته با توسعه دادن استعداد های بیشتری از خانم  ها را گسترش داده وتوانسته بسیاری از خانم ها را تحت تربیه گرفته و آنهارا آموزش داده ومیدهد. هدف آن فراهمساختن صنف های انترنتی برای مکاتب دخترانه میباشد اکثریت خانواده ها از رفتن دختران و زنان شان در محیط های بیرون مخصوصا انترنت کلپ ها مخالفت جدی دارند با رفع این مشکل زمینۀ پیشرفت و ترقی هزاران زن را در شرایط امروزی  افغانستان فراهم بسازد.


 


 


تا اکنون ده صنف انترنتی در ولایت هرات ایجاد گردیده با تمامی وسایل  مورد نیاز در خدمت دختران مکاتب مختلف  قرار داده است


در آینده بسا نزدیک عین صنف ها در ولایات دیگر توسعه خواهد یافت برعلاوه از آنچه در بالا یاد آورگردید خانم رویا محبوب تنها برای خانم ها بلکی برای آقایان نیز در زمینه راه پیشرفت در ارسعه تعلیم تربیه بلاگ نویسی و داستان فلم سازی تشویق نموده و از طریق چینل womensannex نشر و پخش مینماید و این فعالیت ها جریان دارد . که با عث شده تا مجلۀ تایم امریکا نام  رویا محبوب را در لست شخصیت های با نفوذ جهان درج نموده است نام وی در صد تن از چهره های مختلف جهانی به چشم میخورد.


که برای فرد فرد ملت افغانستان قابل افتخار است .


 


به نظزی شما دوستان شخصیت خانم رویا محبوب را چیگونه یک شخصیت  میپندارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 


 


.


 


 About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160