جوان ونیاز امروز

Posted on at


 


افغانستان کشوری است که بیشتر مردم آن آسیب دیده جنگ بوده است حالت روانی خوبی نداشته با آن هم افغانستان پس از سه دهه جنگ رو به پیشرفت پانهاده است.جوانان که مایه و سرنوشت ساز یک کشور محسوب میشوند مثل ستون فقرات یک کشور درهرعرصه باید فعال و آگاه باشند سرمایه ها هستند که در رفتن به سوی صلح وثبات یک جامعه دیموکرات در یک کشور رول مرگزی را بازی مینمایندجوانان متکی به خود به آنچه که آرزو میکندبرسد به این منظور کسی که درامتحان کانکور دولتی کامیاب نشد میگویند پول دارم میروم دانشکاه شخصی میخوانم وای به جان کسی پول ندارند و گوش شنوا هم نیست که برایش از وضیعت اش بگوید!


با وجود بهتروبیشتر شدن مکاتب و دانشگاهای دولتی و خصوصی هنوز هم دولت افغانستان شرایط درس تعلیم وتربیه را برای بیشتر از جوانانی که بعد از فارغ شدن از مکتب مهیانکردند


هیچ وقت دولت ما نمی پذیرد که این جوانانی هستند که سرمایه یک کشور میباشند این جوانانی است که برای کشورش از دل وجان خدمت میکند افتخار میآفریندند


در داخل کشورما تیم های فوتبال پسران و دختران چون استقلال را داریم این تیم از طرف فلم انکس حمایت شده وبه پیروزی های خود ادامه میدهد مثل این هزار راه های دیگر است که به جوانان خدمت میکنندملیونها پول به بهانه محیا ساختن کار برای جوانان سرازیر شد که تا حال معلومش نیست که چی شد!


توقع جوانان بسیار بزرگ واستراتیژی مهم بخاطراین کشور به شمار میرود همین جوانان بودند که توانستن در تغیرات جامعه سهم داشته اند.شروع انقلاب کبیر فرانسه توانست تغیر جهانی را درآورد که تاسیس ان توسط جوانان بود با کشته شدن چهارده نفر یک انقلاب بزرگ توانستند دمکراسی را در جهان پدیدآورند.اما در افغانستان روزانه به تعداد جوانان در ولایات مختلف کشته و زخمی میشوند کسی نیست جواب ارایه نماید ما خود را جامعه دمکراسی خطاب میکنیم !!!!!!


خواست تمامی جوانان ویک ملت افغانی همیشه مرفوع شدن فساد کسترده از تمامی ادارت واسطه بازی ها بین ادارات دولتی الی رسیدن به جلب وجذب در دانشگاه هم مورد توجه است که جوانان توقع آنرا دارند


به امید که ما جوانان با افکارنیک خود بتوانیم پیشرفت های چشم گیری را درهمه عرصه ها داشته باشیم وبرای هرجوان فرستی معیار شود برای این که خود را به قلعه های موفقیت برساند


که دیگر تبعیض ونفاقی وجود نداشته باشد 


بستن مکاتب ، به آتش زدن مراکز تعلیمی همه فریبی است به پیکر جامعه که معنویت این جوانان را به خاک میکشاند!


به نظری شما دوستان آیا دولت آینده بعد از انتخابات پیشروخواهد توانست به این توقعات پاسخ دهد یا خیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 


نویسنده محمد صیام "زلمی"About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160