آیا تکنولوژی میتواند مشکلاتی را همراه داشته باشد؟

Posted on atماامروز به جهانی به سر میبریم که علم و تکنولوژی ابداع و ابتکار همه شئون زندگی را زیر تاثیر گرفته، فاصله جغرافیائی در عرصه دانش بشری از بین رفته پیشرفت و تکنولوژی موجب گردیده است که انسان کارهارا سریعتر به انجام برساند. این سرعت مشکلاتی را برای انسان پدید آورده است. برای برسی انسان در یک جامعه صنعتی این سوال مطرح میشود که آیا پیشرفت تکنولوژی موجب غلبه انسان بر مشکلاتش شده است؟ در پاسخ باید گفت: بلی و خیر بلی از آن لحاظ که پیشرفت صنعت موجب گردیده که انسان بتواند با استفاده از جدید ترین و پیشرفته ترین ابزار، کارهایش را در نهایت دقت و  سرعت انجام دهد. انسان به کمک کامپیوترهای بسیار مجهز و پیشرفته موفق شده است مشکل ترین مسایل ریاضی و آماری را در حداقل زمان حل کند ودر نتیجه مقدار زیادی از وقت و نیروی خود را صرف جوئی کند وده ها مثالهای زنده... ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی مشکلات گوناگونی را نیز برای انسان بوحود آورده است بدین معنی که سرعت و دقتی که در انجام امو بر اثر پیشرفت تکنلوژی عاید بشرشده، موجب بروز برخی بیماریها وناراحتی های روانی و تضعیف روابط و ارزشهای انسانی گردیده است انسان برای بدست آوردن راحتی وتسهیلات، بسیاری از ارزشهای خود را از دست داده و خلاقیت او آزادی خود را تاحد زیادی وقف ماشین ساخته. انسان قرن حاضر با پذیرش ماشین های غول پیکردر برابر آن و مشکلات ناشی از آن تسلیم گردیده و به دستگاها اجازه داده است که در موردبسیاری برای او بجای او تصمیم بگیرند و آینده او را تعین کنند.انسان که اشرف مخلوقات است اکنون در برابر این ماشین های عظیم و بی جان سر تسلیم فرود آورده و از ماشین می خواهد برای او تصمیم بگیرد. تکنولوژی میتواند موجبات خوشبختی انسان را فراهم آورد به شرط آن که به عنوان وسیله برای تامین نیاز ها مورد استفاده قرار گیرد. انسان باید با نیرو اراده به کنترول تکنولوژی بپردازد و از آن بعنوان وسیله مهار شدنی در جهت تامین خوشبختی استفاده کند. تکنولوژی هیچگاه قادر نیست برای انسان ارزشها راتعین کند. هدفها را مشخص سازد و به انسان بگوید که چی باید وچی نباید انجام دهد. اگر انسان بتواند بر ماشین بی جان مسلط شود. قادر خواهد شد با توجه به نیازها، آرزوها، و ارزشها مسیرخود را مشخص سازد، در غیر این صورت، مشکلات متعددی را برای خود و اطرافیان بوجود خواهد آورد. عواقب ناخوشایند حاصل از پیشرفت سریع و غیر قابل کنترول تکنولوژی که زائیده دست و دماغ بشر است. عده ای از متخصصان علوم انسانی و روان شناسی را واداشته است تا راهچاره ای برای آن بیاندیشد. عوامل نظیراحساس تنهائی، پوچی و بی ارزشی و اشتغال به کارهای یکنواخت که از ارمغان های زندگی صنعتی است، موجب خستگی و تقلیل کار آمدی فرد میکردند مشاوران و روان درمانگران برای غلبه بر چنین حالات  روانی تحصص دارند ومیتوانند انسان درمانده را در رهاشدن از این گرفتاری کمک کنند. مشاوره یکی از حرفه های یاورانه است.( مشاوره یک علم و حرفه وسیع و گسترده است که تمام ابعاد زندگی انسان(ابعاد تحصیلی، شغلی، خانوادگی، زناشوئی، فردی، گروهی و اجتماعی و...)را تحت پوشش قرار میدهد.
 


 160