فراسوی ترس

Posted on at


 


 دیگر از غرق شدن میان آبی دریا نمی ترسم


 دیگر صدای  موج های دریا برایم وحشت ناک نیست

دیگر از فرو رفتن به عمق دریا و گم شدن در دل دریا نمی ترسم 


دیگر ازبرخورد موج های دریا به سنگلاخ های کنار ساحل نمی ترسم


دیگر از باران شدن وریختن به دریا نمی ترسم


ازگم شدن


از محو شدن در دل دریا نمی ترسم


یک آسمانی ساده ساده می تواند یک دریای هم باشد


من  در دل دریا گم می شوم


و چو قطره ای اشک دریا می شوم


ودل من با دل دریا یکی می شوددیگر


نمی ترسم


با خوشحالی به سویش آغوش باز می کنم


حد اقل


موج هایش صادق اند


و


دروغ نمی­گویند


 


 About the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160