سیاستمداران کشور

Posted on at


  سیاستمداران کشور


از پوهنتون یکراست به خانه آمدم  قضیه پیدا کردن موضوع پروژه درسی ام را نیز به روزی دیگر موکول کردم..


روز خسته کننده ای بود هنوز لباسهایم را عوض نکرده بودم که دست بردم به سمت کنترول تلویزیون و روشنش کردم همه خبرهایشان را اختصاص داده بودند به انتخابات و اعلان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری


راستی امروز 14 میزان بود و آخرین مهلت ثبت نام کاندیدان.....


گوینده اخبار شروع کرد به ذکر اسامی نامزدان احتمالی و معاونانشان...


خوب...این را که میشناسم ! این دیگر کیست؟


اوه اصلا به این نمی آمد خود را کاندید کند؟


وااااای!! چه خبره؟ این دیگر چه وضعیست تا حال 18 نامزد ثبت نام کرده اند!؟تلویزیون را  خاموش کردم .. با خودم فکر میکردم هدفشان چیست ؟چند کرسی وزارت و ولایت و سنا و پارلمان را رها کرده اند که با یک نامزد نه هر کدام شان با 17 نامزد دیگر رقابت کنند؟


اگر اینطور باشد که باخت همه گی شان حتمی است؟


واقعا اینها سیاستمداران کشور هستند؟


آها...فهیمدم! اینها که از خاطر من چوکی شان را رها نکرده اند!همه شان میخواهند در گرماگرم کارزار انتخابات به نفع کاندیدان قوی تر کنار بروند و به اصطلاح ائتلاف کنند و عوضش  چوکی محکمتری در دولت آینده برای خود دست و پا کنند!


چشمهایم کم کم رنگ خواب گرفت اما نتیجه نهایی را گرفتم:


اینها واقعا سیاستمداران کشور هستند!
About the author

160