ورزش فقط برای سلامتی

Posted on at


عده ای تمام ساعات زندگیشان را با ورزش میگذرانند و هدفشان کسب مقامهای قهرمانی میباشد ، گاهی سلامتی شان را به فراموشی میسپارند و حتی خیلی ها بطور موقت و یا دائمی سلامتی خود از دست میدهند


ورزش عبارت است از فنون تخصصی برای دوری از بیماری ها ( و گاهی برای دفاع "ندرتاً" ) ، اما در بسیاری از نقاط جهان بخصوص افغانستان جنبهء تجارتی و یا خودنمایی را دارد . در شهر هرات بارها شاهد قتل ، لت و کوب ، تهدید و ... کارهای غیر اخلاقی توسط ورزشکاران بوده ایم و حتی گاهی ورزش را " چون جنگ جهانی " پر از کینه دیده ایم


در چندین مسابقه رسمی شاهد جنگ و دعوای ورزشکاران بودیم ،‌ بسیاری از آنان انسانیت را در بدل حکم قهرمانی بفروش میرسانند و نزد دیگران خود را انسانی بی غیرت و جنگجو جلوه میدهند


فراموش میکنند جنگجوهای با غیرت آنانی اند که در زیر رگبار گلوله های دشمن برای حفظ خاک و ناموسشان شب ها را صبح میکنند


بارها با تعدادی از ورزشکاران ملاقات داشتم و با تجربه ای که داشتم دقایق و حتی ساعاتی را به نصیحت پرداختم ، آنانی که درک نمودند خوشبختی نصیبشان شد و اما آنانی که به تمسخر گرفتند ناچار نان زندان را نوش جان کردند


خوشبختی در سکوت پر مهر و عاقلانه است نه در فریاد بی دلیل ، لحظه ای اگر به آرامش خود و اطرافیانمان بیندیشیم دیگر غرور را از خود دور میکنیم و به زور و پول خود تکبر نمیکنیم زیرا هر آنکس با تقوا تر باشد نزد خدا عزیزتر است و آنکه نزد خدا عزیز است ، همگان به او محبت خواهند نمود

About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160