خصوصیات هندونه

Posted on at


خصوصیات هندونه

 

خوب دوستان در این مقاله برایتان معلومات مختصری را درمورد هندونه که یک میوه سرخ رنگ است می دم خوب هندونه که یکی از میوه های ابدار و شیرین می باشد که همه ان را دوست دارد وبیشتر از این میوه درزمان تشنگی وبیشتر در تابستان استفاده می کند و در افغانستان بصورت فراوان ازاین میوه استفاده می شود نسبت به کشورهای همسایه در شهر فراه هندونه زیاد می باشد و این شهر معروف است که بهترین هندونه را دارد.و هندونه ویتامین های (آی ) و (سی ) دارد.که ویتامین (آی) به ترمیم و تقویت پوست مفید است.وویتامین(سی)نیز برای بی رنگ کردن لک های صورت مفید است که باعث می شود لک های پرنگ را کم رنگ کند.و همچنان دراین مورد باید به مطلب بسیار مهم اشاره کنم که خوردن هندونه جلوگیری از مریضی های قلبی و سرطان کمک می کند البته باید در بلند مدت هندونه های زیادی را بخوریم تا فایده ان را ببینیم.

  

 

 About the author

160