باز باران....

Posted on at


 


باز باران با صدای دلنشینش....


میچکد بر بام خانه ام.....


خانه ام ظاهرآ زیباست ولی......


درونش تاریک و تاریک....


میریزد قطره قطره بر روی سینه دلکجاست دل من؟؟؟؟


کجاست خانه ام؟؟؟؟


بام من کجاست؟؟؟


بارانم چه شد؟؟؟


صدای ریز اشکانم میچکد زره زره....


چشمه ام گرم است آب داغ....


نوشیدمش لکن......


نسوختم,,,,,چرا؟؟؟


دل من داغ است...


پر از غم و اندوه....


گرمی آب چشمه تاثیری ندارد بر دل من......


دلم تاریک و تنگ است.....


باران.......!!!


دیگر نبارید.....


بجای آن اشک آمد......


آسمانم شد چشمانم......


خانه ام قلبم.....


بامم گونه هایم.....


گرمی اشک چشمانم......


از روی دل تنگ من است.....


دلم تنگ است.....


دلم تنگ استتنگ...
نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160