ارکان نگارش

Posted on at


سلام دوستان میخواهم در مورد نوشتن درست یک مقاله برای تان معلومات بدم امید که برای تان آموزنده باشد.


طریقه نوشتن درست مقاله اولا باید موضوعی را انتخاب کنید که پر مفهموم باشد وقتی خواننده آن را میخواند مفهوم اش را در همان اول مقاله بگیرد بعدا باید مقاله شما خیلی زیاد نباشد چون زیاد بودن مقاله مانع خواندن آن میشود.


باید کم و پر مفهوم باشد.


برای درست نوشتن یک مقاله باید از مرحله های زیر بگذریم.


 


1-  مقدمه


2-  آغاز مطلب


3-  شرح و بسط


4- نتیجه گیریمقدمه:


مقدمه باید مختصر و مربوط به موضوع یی که انتخاب میکنید داشته باشد با آغاز مطلب ارتباط داشته باشد از این که خواننده نخست به مقدمه بر میخورد پس همین مقدمه است که باعث میشود تا خواننده موضوع شما را دنبال کند یا از خواندنش منصرف بشود.


پس ما باید کوشش کنیم مقدمه یی انتخاب کنیم تا خواننده را به خود جذب کند و کوتاه باشد و جذاب کردن مقدمه وابسته به استعمال و کاربرد کلمات میباشد.


چگونه متن را آغاز کنیم؟


پس از مقدمه نگارنده باید شروع به مطلب و موضوع نماید آغاز مطلب باید طوری باشد که از مقدمه جدایی نگیرد در آغاز متن چند نکته را در نظر بگیریم:


1- عنوان جالب باید به موضوع استعمال گردد.


2- جمله را با یک سوال آغاز کنید


3-  در جمله اول ادعای عجیب را بیاورید یعنی عجیب باشه (حیرت آور) باشد.


4-  یک مطلب کوچک دلچسب باشد.


5- شرح و بسط:


شرح و سط  موضوع یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش مقاله شماست در شرح رو بسط موضوع باید از کلمات جذاب و دلچسپ استفاده شود تا خواننده از خواندن آن لذت ببرد.


نتیجه گیری:


و بعدا میرسیم  به یک نتیجه گیری در هر نو از مقاله شما چی کوتاه باشد چه بلند باشه باید حتما یک نتیجه گیری داشته باشد نتیجه باید در بر گیرنده همه موضوعات در مقاله است.


 


نویسنده: روقیه اکبری


 About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160