د عکاسی کارونه – د منجستر خالونو وهل نندارتون سلسله

Posted on at

This post is also available in:

په ۲۰۱۱ کال کی د منجستر خالونو وهلو کلنۍ ننداری نه می کتنه وکړله چی هر کال د ننداری مرکزی ساختمان کی چی ډير په جی ام ای اکس (GMEX) نامه باندی یادیږیدلو٫ برګزاره کیږی. دغه ننداره یوه خالونو وهل د خالونو لوبغاړو او مینه والو ته یی دی چی یو شمیر ډير خلک د دواړو قشر نه خپل ځان ته جذب کوی چی د یو شمیر ډيرو خلکو پروګرام کی یو مهمه تاریخ دی. د فلم برداری برخه کی می ګډون وکړلو او د خالونو لوبغاړو غوره کارونو نه می کتنه وکړله – ډیر جالبه کارونه یی وړاندی کړی وو.

د یو فلم بردار په توکه دغه کارونه خوښ لرم. تل ځینی کسان او شیان شته دی او دغه پیښه هم د هغو نه استثنا نه وو. د منچستر خالونو وهل کلنۍ نندارتون٫ د انګلستان او د ټولی نړی لوبغاړی خپل ځان ته جذب کوی. هر کال لوبغاړی د دوو ورځو لپاره همدلته پاتی کیږی. او په راحته توکه جالبه او مختلفه کارونو کړلو ته لاس وهی لکه مټ٫ پښه٬ سینه٬ شاه او نورو ځایونو باندی یی وهی. غواړم چی دومواری د دغه لوی استعدادنو نندارتون نه په ۲۰۱۴ کال کتنه وکړم ترڅو چی د منچستر او نړی لوبغاړو بی نقصه کارونه ووینم. د دی نه چی دغه مقاله مو ولوستله ډیره مننه. هیله لرم چی د منچستر جالونو وهلو نندارتون انځورونو نه خوند وړی وی.

د ډیرو مقالو لوستلو لپاره دغه ځای باندی ټک ووهی ترڅو چی ډير نوی شیان زما د عکاسی او متحرکه انځورونو په اړه لاسته راوړی. لطفا زما د پاڼی سره غړی شی.  www.filmannex.com/iaingoodyear.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160