فوائد مطالعه

Posted on at


مطالعه یا خواندن از جمله فعالیت های مهم، مفید و کارآمدبشمار میرود.از طریق مطالعه و خواندن یک شخص میتواند به افکار ،حقایق ،اماکن و مردم جدید آشنا شود.بعضی مطالعه را به یک سفر تشبیه کرده اند که این سفر در اول صفحه اغاز میشود و در پایان صفحه ختم میشود.اهمیت مطالعه این است که یک فرد با مطالعه کردن مغز، اعصاب و روح خود را رام میگرداند و پروسه تفکر و اندیشیدن را تقویه میکند.مطالعه راهی است برای درک جهان ماحول خصوصا برای اطفال و نوجوانان ها فلهذا اطفال و نوجوان ها باید تشویق شوند تا بیشتر و بیشتر مطالعه کنند و سطح معلومات خویش را بالا ببرند و مغز خود را با مطالعه کتاب های گوناگون صیقل بدهند..شکی نیست که خواندن زیاد ذخیره کلمات اطفال و نوجوان ها را افزایش میدهد بر خلاف صحبت کردن و یا نشستن در کلاس های درسی و گوش دادن. در حقیقت کلمات و یا زبانی که در کتاب ها استفاده شده اند پیچیده تر از صحبت های عادی میباشد لذا وقتی یک نوجوان مطالعه میکند با کلمات مختلف روبرو میشود و میاموزد و به همین دلیل است که اطفال و نوجوانان که مطالعه زیاد تر میکنند هنر و یا مهارت در صحبت کردن ، جمع کردن و ربط دادن کلمات دارند.
About the author

sadiqahrari

Sadiq was born in Herat city of Afghanistan and joined Herat University then got the Sholarship from Cairo University and graduated from Faculty of medicine Cairo Univercity in 2012 . he is able to speak Persian, English,Arabic,he is interesting in reading, drawing and writing

Subscribe 0
160