چگونه در مدت کوتاهی چهارصد دالر را با یاری شبکه فلم انکس بدست آوردم؟

Posted on at

This post is also available in:

نام من سید احمد شکیر دانشجوی دانشکده ساینس بخش کیمیا در دانشگاه هریپور پاکستان است. همچنین رزمی کار رشته ورزشی کیو کیشین کای میباشم. در کنار درسهای در جستجوی وظیفه نیمه وقت بودم.


 برادر من سید احمد برایم در مورد فلم انکس و برنامه هایش گفت و زمانیکه من در موردش به جستجو پرداختم این تارنما را بسیار کمک کننده برای دانش آموزهای سرتاسر جهان بویژه در افغانستان و آسیای مرکزی یافتم. فلم انکس یک تارنمای ایجاد موضوع در مقابل پرداخت است. این شبکه چندین برنامه دارد که برنامه بانوان انکس یکی از موفق ترین های شان است. با این برنامه من دریافتم که یک تیم عالی برای کارهای عالی وجود دارد. در این تیم آقای فرانسسکو رولی(Francesco Rulli) , مایک سوینی(Mike Sweeney) , رویا محبوب و فرشته فروغ الگوهای من اند.


از زمانیکه شروع به نوشتن بلاگ و بارگذاری شان در تارنمای فلم انکس کردم در یک مدت کوتاه توانستم که چهارصد دالر درآمد کسب کنم. خیلی خوشحالم از اینکه میگویم که این پول را با علاقه و سخت کوشی خود بدست آوردم . من نخستین دانش آموزی هستم که در پاکستان از طریق انترنت و با بهره گیری از تارنمای فلم انکس درآمد کسب کردم. آقایان فرانسسکو رولی, مایک سوینی و جیاکومو کرستی همیشه برایم رهنما بوده اند تا مقاله بنویسم و من در پاکستان بلند ترین امتیاز ویژه را دارم. آموزش دیجیتالی و رسانه های اجتماعی دیدگاهای عالی برای کشورهای در حال توسعه اند. نرم افزار اگزمر(Examer)  بهترین نرم افزار آموزشی و حرفه ای برای دانش آموزها در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان است که توسط برنامه بانوان انکس شبکه فلم انکس راه اندازی شده است.  شبکه فلم انکس و برنامه هایش یک تارنمای بزرگ برای بانوان و دانش آموزها در سرتاسر جهان برای ابراز توانایی های شان اند. ما در پاکستان منتظریم تا شبکه فلم انکس برنامه هایش را برای توانمند سازی بانوان راه اندازی کند. About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160