پنجشیر

Posted on atدرین مقاله میخواهم که یکی از ولایت دیگر افغانستان را به شما عزیزان به معرفی بگیریم خدا کند که این معلومات به شما مفید واقع شود.


پنجشیر در زمانه های قدیم به پنجهیر مشهور بوده است، ولی اهالی این ولایت بر این ادعا هستند که نام سابقه پنجشیر (کچکن) بوده است اما نامی که به حیث نام سابق پنجشیر در آثار تاریخی نام برده شده است (پنجهیر) میباشد.پنجشیر یکی از ولایت شمالی افغانستان به میباشد که با کوها پوشانیده شده است، دریایی که از این ولایت گذشته است به اهمیت و زیبایی و این ولایت افزوده است.


این ولایت قبل از سال 1383هـ شـ، بخشی از ولایت کاپیسا و پروان به شمار میرفت، که در سال 1383هـ شـ، این ولایت از ولایت کاپیسا و پروان جدا شده و یک ولایت مستقل گردید.این ولایت از طرف شمال با خوست فرنگ، تخار، اندراب و بغلان ارتباط دارد، و از طرف جنوب به سنجن، نجراب و درنامه و ریزه کوهستان، و از طرف مشرق و شمالشرق به نورستان و بدخشان، و از طرف غرب به شتل ارتباط دارد.


دریای پنجشیر از جمله دریاهایی به شمار میرود که همیشه در آن آب جریان داشته و یکی از جمله دریاهای مهم افغانستان به شمار میآید و از کوهستان هندوکش گذرکاه انجمن سر چشمه میگیرد و در مسیر راه با دریای غوربند و پریان یک جا شده و به دریای کابل میریزد، طول این دریا 320 کیلو متر میباشد.


نفوس این ولایت به نفوس این ولایت به 300,000 نفر میباشد.


مردم این ولایت را تاجیک ها، هزاره ها و نورستانی ها تشکلیل میدهند که زبان این مردم فارسی میباشد همه به زبان فارسی تکلم میکنند.


 


ولسوالی ها:


1-  بازارک، که مرکز این ولایت میباشد.


2-  ولسوالی پریان.


3-  ولسوالی خنج.


4-  ولسوالی دره.


5-  ولسوالی رخه.


6-  ولسوالی عنابه.


7-  ولسوالی شتل.


شخصیات فرهنگی پنجشیر:


1-  پنجهیری.


2-  ابوالمظفرمکی بن ابراهیم علی الپنحهری.


3-  انجینر محمد اسحاق.


4-  استاد محمد هاشم انتظار اکرمی.


5-  دستگیر پنجشیری.


6-  استاد غلام محی الدین دریز.


7-  ناصرالدین دریز.


8-  حیدری وجودی.


9-  قهار عاصی.


نویسنده: صبغت الله سنتیار


 About the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160