چاقی

Posted on at
چاقی زیاد ،سلامتی انسان را از بین می برد وباعث افزایش فشار خون ،بیماری قلبی ،سکته قلبی ، مرض قند ،التهاب ،مفاصل  ساقها ،وپاها ونا راحتی های دیگر شده وزیبای انسان را نیز از بین می برد،انسانهای چاق برای آن که از این مصیبت نجات یابند،باید این روش ها را مد نظر بگیرند .افراد چاق باید همیشه ورزش کنند،غذای چرب نخورند از خوردن غذا های شیرین وخوراکه های نشایسته دار :مثل کچالو ، برنج ، مکرونی وامثال آن خود داری نموده وبه جای آن بیشتر از میوه ها ،سبزیها وگوشت بدون چربی استفاده نمایند تا دچار رنج وتکلیف نشوند.
About the author

160