ارزش های خود را زیر پا نگذارید

Posted on at


ارزش های خود را زیر پا نگذارید 


مسولیت رفتار هرکس به عهده خودش می باشد.یعنی هرکس در زندگی خودش کدام رفتار خوب یا بدی را انجام دهد بلاخره خودش مسول کارش می باشد.اگر از شما خواسته شد که یک کار غیر قانونی و یا غیر اخلاقی انجام دهید برروی تاثیرات دراز مدت آن فکرکنید.و به این فکر کنید که عاقبت این کاری را که می خواهید انجام دهید چه خواهد شد خوب است یا بد است ویا اینکه نتیجه آن بالای دیگران و اطرافیان ما چگونه تاثیری خواهد داشت., ویا تاثیر آن برای کاری که می خواهیم انجام دهیم چگونه خواهد بود ایا به نتیجه درست و رضایت بخش خواهیم رسید یا نه.پس باید در انجام دادن هرکاری...... رفتاری موقر با احترام و به همراه  درستی و غرور از خود نشان دهید. برای اینکه به شانتان آسیبی وارد نیاید باید دریک آینه به خود نگاه کنید و مطمئن شوید که از روی وجدان کار می کنید و از انجام هر چه در حد توانتان باشد.کوتاهی نمی کنید.یعنی اگر کسی از ما خواسته که کاری را انجام دهیم باید آن کار را بطور درست و دقیق انجام دهیم تا هم رضایت شخص وهم  رضایت خودمان را حاصل کنیم.اگر این موارد را رعایت کنید در پایان هر روز حس رضایت و موفقیت در انجام کارها به شما دست خواهد داد.و خود را خشنود خواهیم دید.About the author

160