ایجاد حساب تمبلر در کاخ سفید 89

Posted on at


این هفته در برنامه وست ونگ ویک که از تاریخ ششم ژوئیه تا دوازدهم را در بر میگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمرکیا هفتادمین سالروز جنگ بزرگ در نورماندی را رئیس جمهور فرانسه جشن میگیرد و با گروهی از سربازان آن جنگ دیدار میکند.در روز بزرگ هزاران سرباز از هر دو جانب کشته شدند و جنگ را به نفع طرف پیروز نهایی رقم زد. آقای رئیس جمهور از دانش جویان در کاخ سفید پذیرایی کرد و نخستین حساب تمبلر خود را در حضور دانش جویان بازگشایی کرد که در مورد مشکلات شان, ارتباط با آنها و پاسخ به پرسش های شان استفاده خواهد شد. سپس آقای رئیس جمهور در مدرسه فنی ورستر برای فارغ شده گان سخنرانی کرد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160