"خشـــــــونت علیه زنــــــــــان"

Posted on at

This post is also available in:

طوریکه ما امروزه شاهد خشونت های مرگبار و متعدد در برابر زنان هستیم همان گونه اگر به اصل این مسئله تفکر کنیم به چالش های بزرگی در سطح کشور مواجه میشویم که این خود نمایانگر یک فرهنگ عقب مانده و بی ثبات است . . .و در سطح اجتماع دگرگونی های مزیدی را بروز میدهد و مانع تحرک اجتماعی در کشور میشود. یکی از بزرگترین عواملی که باعث میشود یک کشور از تحرک اجتماعی باز ماند و به سوی انحراف کشانیده شود خشونت در برابر زنان و دخترن است که امروزه ما شاهد خشونت های خونین در سطح کشور مان هستیم و عمده ترین عامل این خشونت ها عدم سواد و ثبات در کشور است. . ."زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهد" قبل از ظهور دین مقدس اسلام خشونت در برابر زنان به اوج خود رسیده بود در حدی که دختران را زنده به گور میکردند به زنان ارزش قایل نبودند و آنها را لکه بد نامی میدانستند. . .


اما با ظهور دین مقدس اسلام تغییر و تحول عظیمی رونما گردید زنان در جامعه بشری از ارزش و احترام خاصی برخوردار شدند و به زنان حق داده شد تا در امور کارها دوش به دوش با مردان همراه باشد. زیرا ازواج مطهرات آن حضرت"ص" در بعضی غزوات با ایشان اشتراک داشتند و سهم میگرفتند . . . پس اگر وقتی پیامبرمان، معلم بشریت، پیشوای مان، رسول خدا"ج" حضرت محمد "ص" حق زن و مرد را مساوی میدانستند و عدالت را بر قرار داشتند پس امروزه چرا حق تلفی؟ چرا خشونت؟چرا باید شریعت و طریقت اسلامی و نمط محمدی را پیش نگیریم؟ به کدام کتاب و کدام دین و آئین آمده که یک مرد لب وبینی زنش را با چاقو بِبُرَد؟


چرا یک مرد زنش را بسوزاند؟ چرا یک زن باید مورد تجاوز و خشونت قرار گیرد؟ آخر چرا خشونت؟ اگر زن نمیبود مرد نبود، خلقت نبود، نسلی وجود نمیداشت . . .


چنانچه گفته اند: "بهشت زیر پای مادرن است" اگر زن نمیبود پس مادر هم نمیبود، و هیچ نام و نشانی از اولاد آدم هم وجود نمیداشت زیرا که: زن مادر است، زن خواهر است، زن نمادی از تفکر، اندیشه، خلاقیتِ انسانیت و بشریت است . . .


پس باید به حقوق زنان و دختران ارج گذاشته شود. زیرا دختران امروزی مادران فردا هستند. . .با اظهار تأسف زیاد، امروزه بسیاری از خانواده ها مانع رفتن دختران شان به مکاتب میشوند و بسیاری از خواهران مان از برکت آموختن علم بی بهره میمانند ازدواج قبل از وقت دختران از بزرگترین خشونت ها محسوب میشود. . .


اوج تأسف اینجاست خانواده هاییکه در قشر پائین جامعه مان قرار دارند دختران شانرا در خورد سالی شوهر میدهند  که متأسفانه در آینده با معضلات دشواری رو به رو میشوند و نه تنها آنها از برکت سواد بی بهره میمانند بلکه با مرگبار ترین مشکلات زندگی دست و پنجه نرم میکنند. . . دختران بیچاره به دلیل ازدواج های قبل از وقت و بار دارشدن جانهای شیرین خود را از دست میدهند. آیا دختران حق انتخاب را ندارند؟ آیا یک دختر نمیتواند حق تصمیم گیری در مورد آینده اش را داشته باشد چرا؟


چرا در بعضی از مشکلات و مباحثه های فامیلی و قبیله یی دختران باید قربانی گردد و خونبها داده شود؟ آیا این است عدالت؟ این است حق و حقوق زنان در جامعه امروزی؟اگر ما تفکر عمیقی به گذشته ها داشته باشیم زنان و دختران افغانی مانند: ناهید قهرمان که همچون ستاره یی در آسمان شجاعت و شهامت می درخشید. ملالی قهرمان که نامش به خاطر شجاعت زن بودنش در دل تاریخ نقش بسته است و نظیر اینها بودند که چون سپری در مقابل دشمنان مبارزه میکردند. . .


اگر اجازه دهیم همه دختران افغان یک،یک شان ملالی و ناهید هستند. بنابراین باید صدای زنان و دختران افغان شنیده شود دست ستم در برابر شان کوتاه  گردد. . .اجازه دهیم تا زنان و دختران افغان ملالی گونه و ناهید گونه قهرمانانه زندگی کنند تا یک افغانستان عاری از تبعیض و خشونت داشته باشیم به زنان و دختران فخر کنیم تا روزی افتخار مان شود. . .


به امید روزیکه کشورمان عاری از خشونت باشد و دیگر صدای نعره مظلومانه زنان و دختران در اثر ظلم و خشونت شنیده نشود!..........."به امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آینده بهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر"


 


نویسنده: "هــــــــــــــــــــانیه صدیقــــــــی"About the author

160