LEHDISTÖTIEDOTE – Afganistanilaisia sananlaskuja koululaisten kuvittamina

Posted on at


LEHDISTÖTIEDOTE – HETI KÄYTETTÄVISSÄ  

Suomalainen tutkija ja amerikkalainen merivoimien upseeri edistävät kansojen lähestymistä julkaistessaan ensimmäisen afganistanilaisia sananlaskuja esittelevän darin- ja suomenkielisen teoksen          


Salo, Suomi ja Tampa, USA, 17.4.2014 ~

Liisa Granbom-Herranen Jyväskylän yliopistosta on yhtenä Suomen aktiivisista sananlaskututkijoista kohdannut yhtä ja toista sananlaskututkimuksen parissa. Tästä huolimatta hän ei ole kuvitellut auttavansa Yhdysvaltain merivoimien kommodoria rakentamaan sananlaskuin siltaa Suomen ja Afganistanin välille. Näin kuitenkin tapahtui, kun darinkielisiä afganistanilaisia sananlaskuja sisältävän kirjan suomenkielinen käännös ilmestyi. 

Yhteinen hanke alkoi tapaamisesta pienessä kaupungissa eteläisessä Portugalissa. Tapaaminen johti kirjan Afganistanilaisia sananlaskuja koululaisten kuvittamina ilmestymiseen.  Kirja on nyt saatavilla eripuolilla maailmaa, kaikkiaan yli 40 maassa. 

Edward Zellem on Afganistanin sodan veteraani ja koulutettu darin kielen taitaja. Hän työskenteli yli vuoden Kabulissa presidentin palatsissa. Tällöin hän totesi afganistanilaisen puheen sisältävän runsaasti sananlaskuja ja alkoi itsekin käyttää niitä sekä työssään että vapaa-ajallaan. Zellem totesi monien sananlaskuihin sisältyvien ajatusten olevan varsin yleismaailmallisia viestejä ja sananlaskujen kuuluvan kaikkiin kulttuureihin. Hän alkoi vapaa-ajan harrastuksenaan kirjata sananlaskuja muistiin. 

Zellemin harrastus osoittautui pian henkilökohtaiseksi ristiretkeksi kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämiseksi. Kokoelman kuvitus toteutui yhteistyössä afganistanilaisen lukion kanssa.  Yhteistyön tuloksena on ilmestynyt kaksi palkittua teosta, jotka ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta samoin kuin innokkaita seuraajia sekä Twitterissä että Facebookissa. Toinen näistä kirjoista, Afghan Proverbs Illustrated, on nyt julkaistu 13 kielellä ja lisää käännöksiä on tulossa. 

Granbom-Herranen ja Zellem kohtasivat viime vuonna Portugalissa, Tavirassa, kansainvälisessä sananlaskututkimuksen konferenssissa. Molemmat pitivät esitelmän ajankohtaisista projekteistaan, Granbom-Herrasen esitelmä käsitteli kasvatuksessa käytettyjä sananlaskuja suomalaisissa perheissä ja suvuissa, kolmessa sukupolvessa ja Zellem puolestaan kertoi projektistaan darinkielisten sananlaskujen parissa. 

Suomalaisen tutkijan ja amerikkalaisen merivoimien upseerin yhteinen motiivi sananlaskujen kääntämiselle löytyi pyrkimyksestä edesauttaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta samoin kuin halusta tukea kouluttautumista. Tässä vaiheessa kirja Afghan Proverbs Illustrated oli vapaaehtoisvoimin käännetty monille kielille, mutta ei vielä suomeksi. Myös Suomessa elää äidinkielenään daria puhuvia afganistanilaisia. Kielen oppiminen on yksi tapa löytää oma kulttuurinen paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. Afganistanilaisia sananlaskuja sekä dariksi että suomeksi sisältävä kirja voi olla avuksi kielen opiskelussa vasta Afganistanista Suomeen tulleille sekä kulttuurin välittäjänä jo Suomeen asettuneille maahanmuuttajille. 

Granbom-Herranen näki tässä myös tilaisuuden lisätä afganistanilaisten ja suomalaisten mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan entistä paremmin. Sekä kasvatuksen että suomalaisten sananlaskujen tuntijana hän tiedosti suomalaisessa kulttuurissa käytettävän sananlaskuja varsin samoin kuin afganistanilaisessa kulttuurissa. Molemmilla kansoilla on satoja vuosia kestänyt sananlaskujen arkipäivän käyttötraditio. Afganistanilaisten ja suomalaisten sananlaskujen yhteys kertoo jotakin tavallisen elämän samankaltaisuudesta näissäkin kulttuureissa. 

Niin sitten Liisa Granbom-Herranen lupautui suomentamaan Edward Zellemin teoksen lisäten siihen useita käytössä olevia suomalaisia sananlaskuja, joiden merkitys on yhtenevä darinkielisten sananlaskujen kanssa. Tuloksena on kaksikielinen kirja, joka voi edesauttaa sekä afganistanilaisten darin kielen lukutaitoa että heidän mahdollisuuttaan kielen kautta tutustua suomalaiseen kulttuuriin. Afganistanilaisia sananlaskuja koululaisten kuvittamina teoksen tuotto menee kokonaan Afganistanissa käynnissä olevan lukutaitokampanjan tukemiseen. 

Lisätietoja, tuoreita uutisia ja informaatiota tiedotusvälineille www.afghansayings.com.     

Edward Zellem

Edward Zellem on 27 vuotta Yhdysvaltain merivoimissa palvellut kommodori, joka tällä hetkellä toimii Yhdysvaltain Lähi-idän toiminnoista vastaavassa keskuksessa Tampassa, Floridassa. Monien sotien veteraanina hänet tunnetaan työstään presidentti Karzain henkilökunnan parissa Afghanistanin presidentin palatsissa samoin kuin kahdesta palkitusta afganistanilaisia sananlaskuja käsittelevästä kirjastaan: Zarbul Masalha: 151 Afghan Dari Proverbs ja Afghan Proverbs Illustrated. Kirja on saatavilla 13 kielellä.  Zellem kirjoitti kirjat “kertomaan kuinka afganistanilaiset sananlaskut edustavat meidän kaikkien yhteistä käsitystä ihmisyydestä samalla kuin ne kertovat afganistanilaisten ihmisystävällisyydestä.”

Liisa Granbom-Herranen

Liisa Granbom-Herranen on Jyväskylän yliopiston tutkija, koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden tohtori ja filosofian maisteri. Sananlaskuilla on ollut keskeinen rooli hänen kasvatusta käsittelevissä tutkimuksissaan. Hän on jäsen sananlaskututkijoiden järjestössä, International Association of Paremiology (AIP-IAP). Se on voittoa tavoittelematon kulttuuri-instituutio, joka kokoaa yhteen sekä sananlaskututkijoita että sananlaskujen harrastajia kaikkialta maailmasta. 

MEDIA RELEASE IN ENGLISH

MEDIA RELEASE IN PORTUGUESE

###About the author

EdwardZellem

Captain Edward Zellem is the award-winning author of three bilingual English-Dari and English-Pashto books of Afghan Proverbs published in 15 languages. He is a U.S. Navy officer and trained Dari speaker, and spent a year and a half embedded on native Afghan teams in Afghanistan. This included a year inside…

Subscribe 0
160