Mula sa WIKApedia: "Ano ba dapat, LALAKI o LALAKE? NOO o NUO?

Posted on at
About the author

160