سپاس از الله

Posted on at


" بنام پروردگار هستی "


الله (ج)


اگر بخواهیم تعریف مفصل از کلمه خداوند (ج) داشته باشیم ،
باید گفت که :


*- خ آن به معنی خالق هستی


*- د آن دنیا و آخرت را مالک است


*- ا امید به خــــــدا


*- و واحد و یکتاســـــــــــت


*- ن نعمت هایـــــــــــش بی شمـــــــــاراســت


خداوندا ثنا و صفتت بی پایان ، اعظیم و بزرگ ، آنقدر بزرگ که نمیدانم سرآغازم را از کجا و با کدام کلمه شروع کنم


.


هر آنگاه که به تو و نعمت های بزرگت می اندیشم و آنگاه که قلمم  را در دست میگیریم موج بی پایانی از قدرتت پیش چشمانم نمایان میشود، آنگاست که نمیدانم از کدام صفتت حرفی بگویم اما با آنهم آنقدر از قیومیتت مینویسم و مینوسم تا اینکه در چشمانم اشک جاری شده و با ریختن قطرات اشک چشمانم ، کلمه های زیبا از بزرگیت درخشنده تر شده و واضح تر به چشم میخورد


.


خدایا خوبی ها ونعمت های  توبی شمار است،هرچقدربگویم باز هم کم است.خواست توفقط همین است که  طاعت وعبادت انجام داده،از اوامرت پیروی و از نواهیت نهی کنیم


.


وقتی انسان ها اوامرتو را انجام دهند خوبی های زیادی در زنده گی مستفید میشوند.اولآ رونق در کارشان،دومآ برکت در زنده گی شان وسومآ سعادت در آخرت.


 خدایا آرزوی تمام بنده گانت دیدارتو در دنیا وآخرت است.نمی فهمم که دیدارت نصیب کی ها خواهد شد،اما من هیچ وقت امید خود را از دست نداده و همیشه به این امیدم که روزی دیدارت نصیبم خواهد شد


.


خداوندا تو بسیاربخشنده ومهربان هستی،بنده گانت هرچی ازتومی خواهند زود یا دیرآنرا بدست می آورند. با کوچکترین عبادت وکمترین عبادت می توانیم بیشترین وبهترین چیزها ازتو بخواهیم. وقتی ما به سوی خدا یک گام بگذاریم او ده ها گام به ما نزدیکتر می شود.اگر خطا ویا اشتباهی از ما سربزند باانجام دادن توبه ما را عفو میکند


.


خلاصه اینکه خدای بزرگ و مهربان را از هر نگاهی که ببینیم بهترین,مهربان ترین و توانا است از نعمت های خداوند متعال هر چقدر که بگوییم باز هم کم است,چون به هر گرفی که نظر اندازیم همه جز نعمت های خدای پاک چیز دیگری نیست.اگر به خلقت زمین و آسمان نظر اندازیم دیده میشود که,این آسمان پهناور و وسیع بدون کدام ستون محکم و استوار استواگر به زمین نظری اندازیم میبینیم که خدای متعال بهترین مخلوقات,بهترین موجودات و بهترین طبیعت را خلق کرده, وخداوند مهربان نقاش تمام کایینات است. او بدون کدام قلمی و بدون کدام رنگی این طبیعت زیبا و دیدنی را نقش انداخته, گلهای رنگارنگ,درخت های متفاوت,سبزی ها و جویبارهارا در روی زمین بوجود آورده تا بتوانیم از همه چیز در وقت ضرورت استفاده خوب کنیم


.


لذا باید دانست که خدای عزو جل چقدر قادر و تواناست وهیچ شک و شبهه هم وجود ندارد که او یکتا و بی همتاست و بدون کدام نیازی قادر به انجام هر چی بخواهد است. صفت و ستایش اورا هرچقدر که بکنیم باز هم کم است.در باره کوچکترین نعمتش اگر بخواهیم حرف بزنیم کتابها پر و روزها تیر خواهد شد سپس باید تااندازه که توان داریم پاس نعمت های او را بکنیم و همیشه شکر گذار باشیم و به آنچه مارا امر کرده از آن پیروی و از آنچه مارا نهی کرده از آن منع کنیم.


hasenat


 About the author

hasenat

حاسنات فرهمند هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم چنین هم اکنون یکی از محصلین پوهنحی تعلیم تربیه هستم

Subscribe 0
160