سازمان کودکان جی ام آر اف با الیسا مونتانتی و کودکان باورنکردنی او در برنامه یک کودک در یک زمان

Posted on at


دوستان و خوانندگان عزیز


تعطیلی ها در حال فرارسیدن است و شاید بعضی ها به این اندیشه باشند که به من تحفه بفرستند, اگر چنین باشد, لطفا آنرا به این نشانی  http://www.gmrfchildren.org/. هدیه دهید.


بانو الیسا مونتانتی (Elissa Montanti)  را در سال 2001 ملاقات کردم. کارش با سازمان جهانی تمویل رفاع پزشکی بها ناپذیر است. او سبب شده است که امروز بیش از 160 کودک  زندگی بهتری داشته باشند و به سفیران حسن نیت جهانی تبدیل شوند.الیسا موتانتی با کودکانش


هفته گذشته الیسا مونتانتی مرا دعوت کرد تا به همایش سازمان تمویل رفاع پزشکی که توسط ایمیلی(Emilie)  و مادرش مایکا(Mika)  به میزبانی مورننگ جو (Morning Joe)  راه اندازی شده بود بپیوندم. آنها یک کار عالی انجام دادند و از چندین شخصیت مشهور مانند آریانا هافنگتون (Huffington), گایل(gayle) و بسیار دیگری را دعوت کردند.این رویداد برای بسیاری روشنگر بود. مجموعه فلم انکس این فرصت را یافت, تا از این رویداد تصویر بگیرد و بانو فرشته فروغ از شبکه بانوان انکس با بسیاری از مهمانها مانند ویلی گیست(Willie Geist) , کارل برنتین(Carl)  و نیکول والیس(Nicille)  مصاحبه انجام داد.


در اخیر این هفته ما این مصاحبه ها را پخش خواهیم کرد و با دانی دتسچ(Donny Deutsch)  و جو اسکاربورف(Joe)  برای گفتگوهای بیشتر در مورد کارهای سازمان تمویل رفاه پزشکی جهانی گفتگو خواهم کرد و در مورد ارزش رسانه های دیجیتالی و تبلیغات برای توانمندسازی بانوان و آقایان جوان برای یک زندگی بهتر به بحث خواهیم پرداخت.کارهای الیسا بطور باورنکردنی بها ناپذیر است نخستین گام, آینده این کودکان است. ما آنها را یاری خواهیم رساند تا اهداف بیشتری را دنبال کنند, با آموزش دیجیتالی و آموزش پایدار آنها را توانا بسازند.


لطف کرده و برای تماشای فلم پایین وقت بگذارید. "قدم زند بدون ترس" 


امروز کنان(Kenan)  در نیویورک زندکی میکند و کارشناس داده ها در سازمان "اعتبار سویس" است. من به او افتخار میکنم و دست آوردهایش در زندگی را میستایم.


TAGS:


About the author

160